Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank-koncernen tilpasser organisationen

Selskabsmeddelelse nr. 11/2008

Danske Bank-koncernen gennemfører en række organisatoriske ændringer med virkning fra den 1. april 2008.

Direktør Steen Reeslev, chef for Koncernkommunikation og medlem af koncernens Eksekutivkomité, tiltræder en stilling uden for koncernen, og i den forbindelse vil hovedparten af Koncernkommunikations aktiviteter blive lagt sammen med HR under ledelse af direktør Lars Mørch.

Vicedirektør Thomas Mitchell, Group Business Development, tiltræder en stilling i Danske Capital med ansvar for investeringsforeningsområdet og udnævnes samtidig til direktør for Danske Fund. Som ny chef for Group Business Development er udnævnt direktør Georg Schubiger, chef for koncernens bankaktiviteter i Baltikum.

Direktør Mads Jacobsen, Group CIB, indtræder som formand for bestyrelsen for de baltiske enheder og bliver associeret medlem af koncernens Eksekutivkomité.

Direktør Don Price, chef for Northern Bank, har ønsket at gå på pension pr. 1. juli 2008, og til ny chef for Northern Bank udnævnes Gerry Mallon, chef for Business Development og Deputy CEO i Northern Bank. Gerry Mallon indtræder samtidig i koncernens Eksekutivkomité.

Med venlig hilsen

Danske Bank

Steen Reeslev

Kontaktperson: Ordførende direktør Peter Straarup, Danske Bank, telefon 45 14 60 01