Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder aktieindekserede obligationer

Selskabsmeddelelse nr. 5/2008

Dansk Bank udsteder to aktieindekserede obligationer relateret til Dow Jones EURO STOXX® 50 indeks


Danske Bank har besluttet at udstede to aktieindekserede obligationer relateret til Dow Jones EURO STOXX 50® indeks (ISIN kode DK0030088943 og DK0030089164). Obligationerne er benævnt Danske Dow Jones EURO STOXX ® 50 Single - 2010 og Danske Dow Jones EURO STOXX ® 50 Multi - 2010.

For obligationerne foregår tegningen fra den 18. – 29. februar 2008 (begge dage inklusive).

Obligationerne er denomineret i Danske kroner og bærer ingen kuponrente. Obligationerne udstedes til kurs 105 og indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i det underliggende indeks. Obligationerne vil dog ikke blive indfriet til under kurs 100 og indikativt ikke over kurs 140 for Danske Dow Jones EURO STOXX® 50 Single – 2010 og indikativt ikke over kurs 130 for Danske Dow Jones EURO STOXX® 50 Multi - 2010. Den maksimale indfrielseskurs er foreløbig og bliver endeligt fastsat senest den 6. marts 2008 og vil fremgå af de endelige vilkår for obligationerne (”Applicable Final Terms”).

Startværdien for aktieindekset fastsættes 10. marts 2008 for Danske Dow Jones EURO STOXX® 50 Single - 2010. For Danske Dow Jones EURO STOXX® 50 Multi - 2010 fastsættes startværdien til den laveste af indeks niveauerne den 10. marts, 10. april og 12. maj 2008. Slutværdien for aktieindekset for begge obligationerne fastsættes 19 marts 2010, beregnet som et gennemsnit af lukkepriserne den 15. marts, 16. marts, 17. marts, 18. marts og 19. marts 2010.

Obligationerne udstedes under Danske Bank’s EUR 40,000,000,000EURO Medium Note Programme dateret 20. april 2007.

Udstedelsesdagen for obligationerne er den 10. marts 2008. Obligationerne udløber den 12. april 2010. Obligationerne registreres i Værdipapircentralen A/S, og søges optaget til notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med første noteringsdag den 10. marts 2008.

For yderligere information om ovennævnte udstedelse henvises der til Preliminary Final Terms der offentliggøres via Company News Service d.14 februar 2008.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Tegningsblanket Single (29 kb)

Tegningsblanket Multi (29 kb)

Preliminary Final Terms Multi (153 kb)

Preliminary Final Terms Single (169 kb)