Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder valutaindekserede obligationer

Selskabsmeddelelse nr. 17/2008

Dansk Bank udsteder to valutaindekserede obligationer relateret til udviklingen i kursen på amerikanske dollar mod danske kroner.

Danske Bank offentliggjorde den 28. april 2008 beslutningen om at udstede to valutaindekserede obligationer, relateret til udviklingen i amerikanske dollar mod danske kroner (ISIN kode DK0030101555 og DK0030101639). Obligationerne er benævnt 2 % Merchant US Dollar 2011 og 0 % Merchant US Dollar 2011 Offensiv.

I 2 % Merchant US Dollar 2011 udstedes nominelt DKK 23,000,000 svarende til det tegnede beløb.

I 0 % Merchant US Dollar 2011 Offensiv udstedes nominelt DKK 505,000,000 svarende til det tegnede beløb.

Udstedelsesdagen for obligationerne er den 16. maj 2008. Obligationerne udløber den 16. maj 2011. Obligationerne registreres i Værdipapircentralen A/S og optages til notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med første noteringsdag den 16. maj 2008.

Obligationerne er denomineret i danske kroner. 2 % Merchant US Dollar 2011 bærer en kuponrente på 2 % og 0 % Merchant US Dollar 2011 Offensiv bærer ingen kuponrente.

Obligationerne udstedes til kurs 100 og indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i det underliggende valutakryds. Obligationerne vil dog ikke blive indfriet til under kurs 100.

Der henvises i øvrigt til Applicable Final Terms, offentliggjort den 15. maj 2008 for de nærmere vilkår for obligationerne.