Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder aktieindekserede obligationer

Selskabsmeddelelse nr. 19/2008

Dansk Bank udsteder aktieindekserede obligationer relateret til udviklingen i aktieindekset Dow Jones EURO STOXX 50®


Danske Bank har besluttet at udstede aktieindekserede obligationer relateret til udviklingen i aktieindekset Dow Jones EURO STOXX 50® (ISIN kode DK0030102280). Obligationerne benævnes ”Danske Dow Jones EURO STOXX 50® Shark Fin – 2009”.

For obligationerne foregår tegningen fra d. 19. – 30. maj 2008 (begge dage inklusive).

Obligationerne er denomineret i danske kroner og bærer ingen kuponrente.

Obligationerne udstedes til kurs 100 og indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i det underliggende aktieindeks. Obligationerne vil dog ikke blive indfriet til under kurs 100 og indfries maksimalt til kurs 129,99 ved en barriere på 130 procent af startværdien af det underliggende aktieindeks. Barrieren er indikativt fastsat til 130 procent af startværdien af det underliggende aktieindeks og fastsættes endeligt senest d. 4. juni 2008 på baggrund af markedsvilkårene og vil fremgå af Applicable Final Terms. Såfremt barrieren ikke kan fastsættes til minimum 123 procent af startværdien af det underliggende aktieindeks, aflyses udstedelsen. Såfremt de samlede tegningsordrer er mindre end DKK 25,000,000, forbeholder udsteder sig ret til at aflyse udstedelsen.

Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 50,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme dateret 16. april 2008.

Udstedelsesdagen for obligationerne er d. 6. juni 2008. Obligationerne udløber den 7. december 2009. Obligationerne registreres i Værdipapircentralen A/S, og søges optaget til notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med første noteringsdag den 6. juni 2008.

For yderligere information om ovennævnte udstedelse henvises der til Preliminary Final Terms, der offentliggøres via Company News Service d. 16. maj 2008.