Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Sampo Bank nu på Danske Bank koncernens platform

Selskabsmeddelelse nr. 12/2008

I påsken har Danske Bank gennemført den planlagte it-konvertering af Sampo Bank i Finland. Konverteringen er forløbet godt, og Sampo Bank anvender nu Danske Bank koncernens processer og systemer. Sampo Bank, der har 121 filialer, var trods mindre startvanskeligheder fra morgenstunden klar til at betjene sine 1,2 mio. kunder.


- Med integrationen får Sampo Bank forøget konkurrenceevnen inden for samtlige forretningsområder, og vores finske kunder får nu adgang til de fordele, det giver at være kunde i en større og mere international bank, udtaler ordførende direktør Peter Straarup, Danske Bank koncernen.

De finske kunder kan nu benytte sig af et større produktudbud, samtidig med at det høje
niveau for elektroniske serviceydelser fastholdes.

Forud er gået et omfattende integrationsarbejde. Det seneste år har 2.500 medarbejdere i
koncernen arbejdet med konverteringen. Der har været gennemført 50.000 tests, og flere end 2 millioner kundekonti og 800.000 netbankaftaler er blevet konverteret til Danske Banks systemer.

Danske Bank overtog den 1. februar 2007 Sampo Bank, der er Finlands tredjestørste bank.
Banken har med 1,1 mio. privatkunder og 100.000 erhvervskunder en markedsandel på 15 pct. på privatkundemarkedet og 20 pct. på erhvervskundemarkedet og beskæftiger ca. 3.100 medarbejdere. Banken har over 800.000 netbankkunder.

Danske Bank købte Sampo Bank for en pris af 30,1 mia. kr. Frem til 2009 vil Danske Bank
afholde integrationsomkostninger på 1,6 mia. kr. Det forventes fortsat, at integreringen af
Sampo Bank i Danske Banks it-platform og organisation vil kunne skabe årlige omkostnings- og fundingsynergier på 610 mio. kr., som vil have fuld regnskabsmæssig effekt fra 2010.

Samtidig overtog Danske Bank banker i Estland, Letland og Litauen. De baltiske banker,
der omfatter i alt 270.000 kunder og 44 filialer, overflyttes fuldt ud til koncernens systemer i løbet af 2009. Fra medio 2008 vil de blive markedsført under navnene Sampo Pank (Estland), Danske Banka (Letland) og Danske Bankas (Litauen).

Med venlig hilsen
Danske Bank

Steen Reeslev

Kontaktpersoner:
Ordførende direktør Peter Straarup, Danske Bank, telefon 45 14 60 01
CEO Ilkka Hallavo, Sampo Bank, telefon +358 50 424 0040
Chef for Investor Relations Martin Gottlob, Danske Bank, telefon 45 14 07 92