Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder valutaindekserede obligationer

Selskabsmeddelelse nr. 14/2008

Dansk Bank udsteder to valutaindekserede obligationer relateret til udviklingen i kursen på amerikanske dollar mod danske kroner

Danske Bank har besluttet at udstede to valutaindekserede obligationer relateret til udviklingen i amerikanske dollar mod danske kroner (ISIN kode DK0030101555 og DK0030101639). Obligationerne er benævnt 2 % Merchant US Dollar 2011 og 0 % Merchant US Dollar 2011 Offensiv.

For obligationerne foregår tegningen fra den 29. april. – 9. maj 2008 (begge dage inklusive).

Obligationerne er denomineret i danske kroner. 2 % Merchant US Dollar 2011 bærer en kuponrente på 2 % og 0 % Merchant US Dollar 2011 Offensiv bærer ingen kuponrente.

Obligationerne udstedes til kurs 100 og indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i det underliggende valutakryds. Obligationerne vil dog ikke blive indfriet til under kurs 100.

For 2 % Merchant US Dollar 2011 skal den amerikanske dollar styrkes mere end 6 procent (indikativt) over for danske kroner, for at obligationen skal give et positivt afkast. Den indikative procentsats vil blive endeligt fastsat senest den 14. maj 2008 og vil fremgå af de endelige vilkår for obligationerne (”Applicable Final Terms”).

0 % Merchant US Dollar 2011 Offensiv har en deltagelsesgrad på indikativt 125 procent. Deltagelsesgraden vil blive endeligt fastsat senest den 13. maj 2008 og vil fremgå af Applicable Final Terms.


Startværdien for 2 % Merchant US Dollar 2011 fastsættes 14. maj 2008. For 0 % Merchant US Dollar 2011 Offensiv fastsættes startværdien den 16. maj 2008.

Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 50,000,000,000 Euro Medium Note Programme dateret 16. april 2008.

Udstedelsesdagen for obligationerne er den 16. maj 2008. Obligationerne udløber den 16. maj 2011. Obligationerne registreres i Værdipapircentralen A/S, og søges optaget til notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S med første noteringsdag den 16. maj 2008.

For yderligere information om ovennævnte udstedelse henvises der til Preliminary Final Terms der offentliggøres via Company News Service den 28. april 2008.