Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank planlægger udstedelse af ansvarlig kapital

Selskabsmeddelelse nr. 28

I fortsættelse af meddelelse nr. 27 af 18. november 2013 kan det oplyses, at Danske Bank indtil videre har indgået aftaler om at udstede ansvarlig kapital (Tier 2 kapital) i form af fem obligationslån i henholdsvis danske, svenske og norske kroner på i alt DKK 5,55 mia.

Obligationslånene har forskellige løbetider på mellem 10 og 12 år. Banken har mulighed for at førtidsindfri obligationslånene til kurs 100 % 5 år før de respektive udstedelsers forfaldstids¬punkter.

Obligationslånene gennemføres som et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til de kommende europæiske kapitalkrav for banker.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Økonomidirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66