Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank anker påbud til Erhvervsankenævnet

Selskabsmeddelelse nr. 10/2013

Danske Bank anker påbud til Erhvervsankenævnet
Danske Bank har i dag anket tre af Finanstilsynets fire påbud af 17. juni 2013. Påbuddene vedrører bankens anvendelse af den interne ratingbaserede metode til kapitaldækningsformål (IRB-metoden) og er nærmere beskrevet i bankens selskabsmeddelelse nr. 9 af 17. juni 2013.

”Vi respekterer Tilsynets påbud og er i gang med implementeringen. Sagen er imidlertid af så principiel betydning for banken, at vi mener, det er rigtigt at lade en yderligere instans se på afgørelsen. Derfor har vi besluttet at anke afgørelsen,” siger CFO Henrik Ramlau-Hansen.

Banken har ikke anket påbuddet om med virkning fra den 30. juni 2013 at afsætte yderligere kapital i det individuelle solvensbehov til dækning af risici forbundet med eksponeringer mod andre institutter, da banken allerede, inden påbuddet blev givet, havde meddelt Finanstilsynet, at banken ville opfylde indholdet af påbud 3.

Finanstilsynets afgørelse og Danske Banks selskabsmeddelelse nr. 9 er tilgængelig på www.danskebank.com/ir.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontakt:
Presseafdelingen, telefon 45 14 56 83