Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tegningsperioden afsluttet for Danske Bank Eurozone Recovery 2016

Selskabsmeddelelse nr. 4/2013

Tegningsperioden afsluttet for Danske Bank Eurozone Recovery 2016
Den 22. februar 2013 offentliggjorde Danske Bank en påtænkt udstedelse af strukturerede obligationer, hvor indfrielseskursen er knyttet til udviklingen i en kurv af tre europæiske aktieindeks. Obligationerne benævnes "Danske Bank Eurozone Recovery 2016" (ISIN NO0010671761).

Tegningsperioden løb fra den 25. februar 2013 til den 8. marts 2013 (begge dage inklusive), og der blev afgivet tegningsordrer for i alt NOK 155.360.000. Desuden er deltagelsesgraden blevet fastsat til 119 pct.

For yderligere information om obligationsudstedelsen henvises der til Applicable Final Terms, der er vedlagt denne selskabsmeddelelse.

Download - Applicable Final Terms (pdf)

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Underdirektør Peter Kjær Holm, telefon 45 12 84 85
Direktør Steen Blaafalk, telefon 45 14 63 60