Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ledelsesændring - Ny administrerende direktør

Selskabsmeddelelse nr. 17

Danske Banks bestyrelse har i dag udnævnt Thomas F. Borgen til ny administrerende direktør. Thomas F. Borgen afløser Eivind Kolding, der fratræder sin stilling med virkning fra i dag.

Bestyrelsen anerkender den indsats, Eivind Kolding har ydet for banken siden 2001, først som bestyrelsesmedlem – og bestyrelsesformand, inden han i februar 2012 tiltrådte som ordførende direktør. Eivind Kolding har således været en drivende kraft i den fase, hvor bankens nye strategi blev udarbejdet. Derudover har han som ordførende direktør gennemført bankens omfattende reorganisering.

Bestyrelsesformand Ole Andersen udtaler: ”Vi er nu i en fase, hvor det handler om, at transformere banken, så den bliver endnu mere kundeorienteret. Bestyrelsen ønsker samtidig, at ledelse og organisation eksekverer hurtigt på alle parametre og dermed sikrer øget konkurrenceevne og lønsomhed. Bestyrelsen har vurderet, at det - trods Eivind Koldings mange faglige og menneskelige kvaliteter - i denne fase er nødvendigt at have en administrerende direktør med dybere bankkompetencer. Derfor har vi udpeget Thomas F. Borgen som ny administrerende direktør.”

Bestyrelsen skal for god ordens skyld understrege, at ledelsesændringen ikke er begrundet i bankens økonomiske udvikling. Bankens resultatforventninger til indeværende regnskabsår er således uændrede.

Thomas F. Borgen har været ansat i Danske Bank koncernen siden 1997 og kommer fra en stilling som bankdirektør i Danske Bank med ansvar for Corporate & Institutional Banking, der indtil videre forbliver en del af Thomas F. Borgens ansvarsområde. Thomas F. Borgen var i perioden fra 2001-2009 administrerende direktør i Fokus Bank ASA. I 2009 blev Thomas F. Borgen udpeget som chef for Udenlandske bankaktiviteter og Danske Markets, og han indtrådte samme år i Danske Banks direktion.

”Thomas F. Borgen er en erfaren og kundeorienteret bankmand, der ved, hvordan man driver en moderne bank. Bestyrelsen kender Thomas som en åben og moderne leder, der eksekverer målrettet i samarbejde med både bestyrelse, direktionskolleger og medarbejdere. Han vil kunne bidrage betydeligt til at forny bankens ledelseskultur, så den bliver mere resultatorienteret, åben og sætter kunderne endnu mere i fokus,” fastslår Ole Andersen.

Thomas F. Borgen udtaler: "Jeg er meget glad for at få denne mulighed. Det bliver en stor opgave sammen med mine kolleger i direktionen og alle bankens medarbejdere, at opfylde bankens målsætninger. Danske Bank har alle forudsætninger for at blive en stor succes med tilfredse kunder, der får markedets bedste løsninger og rådgivning. Tilfredse kunder er en forudsætning for bankens langsigtede lønsomhed og vækst og dermed værdiskabelse for aktionærerne.”

En nærmere beskrivelse af Thomas F. Borgens baggrund er vedhæftet denne meddelelse.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Kim Larsen, Group Communications, tel. + 45 51 32 93 09

Vedhæftet fil: Curriculum vitae for Thomas F. Borgen.

Curriculum vitae
Thomas F. Borgen

Født27. marts 1964
Ansat1997
Stilling Bankdirektør og chef for Corporate & Institutions
 Tidligere ansættelser2010-2012, Chef for Udenlandske bankaktiviteter, Danske Markets, Group Treasury og Corporate & Institutional Banking
2009, Indtrådt i direktionen for Danske Bank A/S og chef for Udenlandske bankaktiviteter og Danske Markets
2001, Administrerende Direktør, Fokus Bank ASA
1999, Chief Dealer, Den Danske Bank, København
1997, Treasurer, Den Danske Bank, Oslo
1994, Arbitragechef, Nordlandsbanken AS
1991, Souschef, Chemical Bank Norge AS
1989, Manager/Associate, Chemical Bank Ltd., London
1987, Engagementskoordinator, Nevi Finans, Fredrikstad
 Uddannelse1989, Master i Business Administration
1987, Bachelor i Business Organisation
 TillidserhvervDanmarks Skibskredit A/S, næstformand for bestyrelsen
Kong Olav V's Fond, medlem af bestyrelsen
VP Securities A/S, medlem af bestyrelsen