Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tegningsperioden afsluttet for Danske Bank Finansaktier 2018

Selskabsmeddelelse nr. 18

Den 30. august 2013 offentliggjorde Danske Bank en påtænkt udstedelse af strukturerede obligationer, hvor indfrielseskursen er knyttet til udviklingen i en kurv af ti finansaktier. Obligationerne benævnes "Danske Bank Finansaktier 2018" (ISIN NO0010686504).

Tegningsperioden løb fra den 2. september 2013 til den 12. september 2013 (begge dage inklusive), og på baggrund af de afgivne tegningsordrer har banken besluttet at udstede for i alt NOK 283.000.000 nominelt. Desuden er erstatningsfaktoren (Tilpasset Call-afkast i Final Terms) blevet fastsat til 61,50 pct.

For yderligere information om obligationsudstedelsen henvises der til Applicable Final Terms, der er vedlagt denne selskabsmeddelelse.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Afdelingschef, Holger Lunden, telefon 45 14 32 65
Underdirektør Peter Kjær Holm, telefon 45 12 84 85

Applicable Final Terms