Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ændring i S&P’s beregning af bankernes hybridkapital påvirker Danske Banks ansvarlige kapital

Selskabsmeddelelse nr. 11/2013

Ændring i S&P’s beregning af bankernes hybridkapital påvirker Danske Banks ansvarlige kapital
I september 2012 udstedte Danske Bank ansvarlig kapital i form af et obligationslån på 1 mia. USD (Subordinated Fixed Rate Resettable Notes due 2037, ISIN XS0831342679, ”obligationslånet”) med henblik på at forbedre bankens risikojusterede kapitalprocent (”RAC”) i overensstemmelse med Standard & Poor’s (“S&P”) ratingkriterier fra november 2011. S&P anerkendte obligationslånet som ”intermediate” (mellemkategori), hvilket var afgørende for, at det kunne inkluderes i RAC beregningen. I en pressemeddelelse den 28. november 2012 bekræftede S&P officielt, at obligationslånet kunne godkendes i RAC.

I marts 2013 udsendte S&P et høringsdokument, hvori S&P påtænkte at ændre kriterierne for hybride kapitaludstedelser. Ændringerne kunne medføre, at obligationslånet ikke længere ville kunne medtages i beregningen af RAC. Den 16. juli 2013 offentliggjorde S&P de ændrede kriterier, som medfører, at den kapitalværdi, der tilskrives obligationslånet, ændres fra “intermediate” til “minimal” (laveste kategori), hvilket resulterer i, at obligationslånet ikke længere kan medregnes i RAC.

Ved udstedelsen blev obligationslånets betingelser tilpasset S&P’s kriterier, og banken inkluderede en række elementer ud over de lovmæssige krav for at imødekomme S&P’s kriterier. Disse elementer påvirkede obligationslånets prissætning og medførte højere omkostninger end normalt for ansvarlig kapital.

Obligationslånets betingelser giver udtrykkeligt mulighed for (efter konsultation med Finanstilsynet) at ændre betingelserne med henblik på at inkludere en ret til førtidig indfrielse til kurs pari i tilfælde af en ændring af S&P’s anerkendelse af obligationslånets kapitalværdi. Efter at have konsulteret juridiske rådgivere og Finanstilsynet konkluderer banken, at sådanne muligheder er til stede.

Danske Bank overvejer sine muligheder efter S&P’s ændring af kriterierne, men har endnu ikke taget en endelig beslutning.

Efter ændringen af kriterierne har S&P den 16. juli 2013 bekræftet, at Danske Banks ratings er uændrede, idet det vurderes, at bankens kapital og indtjening fortsat er tilstrækkelige.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontakt:
Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66
Pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 56 83 / 51 71 43 68