Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks generalforsamling 2013

Selskabsmeddelelse nr. 5/2013

Danske Banks generalforsamling 2013
På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 18. marts 2013 blev

 • Årsrapport 2012 og forslag til resultatdisponering godkendt,
 • Ole Andersen, Niels B. Christiansen, Urban Bäckström, Jørn P. Jensen og Trond Ø. Westlie genvalgt til bestyrelsen,
 • Lars Förberg, Carol Sergeant og Jim Hagemann Snabe endvidere valgt til bestyrelsen, 
 • KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor,
 • bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt,
 • forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier godkendt samt
 • bestyrelsens honorar for 2013 godkendt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at den eksisterende bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen med og uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer blev opdelt som følger:
 1. En bemyndigelse af uændret løbetid, der specifikt er knyttet til en potentiel konvertering af den hybride kernekapital. Det vil sige en bemyndigelse på nominelt 23.991.500.000 kr., jf. § 6, stk. 9, litra (g), der er gældende indtil 1. marts 2015.
 2. En sædvanlig bemyndigelse til udstedelse af aktier med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil nominelt 2.500.000.000 kr., der er gældende indtil 1. marts 2018.
 3. En sædvanlig bemyndigelse til udstedelse af aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil nominelt 1.000.000.000 kr., der er gældende indtil 1. marts 2018.
Generalforsamlingen vedtog ikke forslag fra en række aktionærer om

 • at banken ændrer sin holdning fra at være modstandere af en skat på spekulation (FTT-skat)
 • at gebyrer for kunder, hvis samlede forretninger med banken er under 60.000 kr. ikke implementeres, og at det fremover stadig er muligt at have konto i banken under samme vilkår som i 2012
 • at direktionen oplever samme lønudvikling som de øvrige medarbejdere 
 • at direktør Eivind Kolding bliver udskiftet

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Ole Andersen som formand for bestyrelsen og Niels B. Christiansen som næstformand.

Bestyrelsen i Danske Bank A/S anser Jørn P. Jensen som det uafhængige medlem af Revisionsudvalget med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision. Udvalgenes sammensætning vil snarest blive offentliggjort på www.danskebank.com under Corporate Governance.

Med venlig hilsen
Danske Bank
Bestyrelsessekretariat

Frederik Bjørn & Lars-Johan Sandvik

Kontaktperson:
Pressechef Kenni Leth, 45 14 56 83 / 51 71 43 68