Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Tegningsperioden afsluttet for DB EURO STOXX 50® Auto-Callable 2018

Selskabsmeddelelse nr. 20

Den 27. august 2013 offentliggjorde Danske Bank en påtænkt udstedelse af strukturerede obligationer, hvor indfrielseskursen er knyttet til udviklingen i det europæiske aktieindeks EURO STOXX 50®. Obligationerne benævnes "DB EURO STOXX 50® Auto-Callable 2018" (ISIN DK0030326632).

Tegningsperioden løb fra den 28. august 2013 til den 11. september 2013 (begge dage inklusive), og på baggrund af de afgivne tegningsordrer har banken besluttet at udstede for i alt EUR 8.100.000 nominelt. Det årlige afkast er blevet fastsat til 9,55 pct. (dvs. den maksimale indfrielseskurs er 147,75).

For yderligere information om obligationsudstedelsen henvises der til Applicable Final Terms, der er vedlagt denne selskabsmeddelelse.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Afdelingschef, Holger Lunden, telefon 45 14 32 65
Underdirektør Peter Kjær Holm, telefon 45 12 84 85

Applicable Final Terms