Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder strukturerede obligationer knyttet til tre europæiske aktieindeks

Selskabsmeddelelse nr. 1/2013

Danske Bank udsteder strukturerede obligationer knyttet til tre europæiske aktieindeks
Danske Bank har besluttet at udstede strukturerede obligationer, hvor indfrielseskursen er knyttet til udviklingen i en kurv af tre europæiske aktieindeks. Obligationerne benævnes "Danske Bank Eurozone Recovery 2016" (ISIN NO0010671761).

Tegningen af obligationerne finder sted i perioden fra den 25. februar til den 8. marts 2013 (begge dage inklusive). Udsteder kan lukke for yderligere tegning før tegningsperiodens udløb.

Obligationerne er denomineret i norske kroner og bærer ingen rente.

Obligationerne udstedes til kurs 102 og indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i den underliggende kurv af aktieindeks.

I tilfælde af et fald i værdien af de underliggende aktieindeks er obligationsejerne sikret en tilbagebetaling på minimum 90 pct. af den nominelle værdi ved udløb.

Hvis værdien af den underliggende kurv af aktieindeks er steget, sker beregningen af indfrielseskursen ved at multiplicere stigningen med deltagelsesgraden. Der er ikke noget loft for indfrielseskursen.

Deltagelsesgraden er indikativt fastsat til 100 pct. og bliver endelig fastsat senest den 12. marts 2013 på baggrund af markedsvilkårene og vil fremgå af Applicable Final Terms. Hvis deltagelsesgraden ikke kan fastsættes til minimum 90 pct., aflyses udstedelsen.

Danske Bank forbeholder sig ret til af aflyse udstedelsen, hvis de samlede tegningsordrer er mindre end NOK 30,000,000.

Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme af 22. juni 2012.

Udstedelsesdagen for obligationerne er den 15. marts 2013. Obligationerne udløber den 15. marts 2016. Obligationerne registreres i VPS Oslo og søges optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 15. marts 2013.

For yderligere information henvises til Preliminary Final Terms, Basisprospekt med supplementer samt dansk referat af Basisprospektet, der er vedlagt denne selskabsmeddelelse.

Download Danske Bank Structured Note Prospectus  (738 KB)

Download Preliminary Final Terms Danske Bank Eurozone Recovery 2016 (500 KB)
Download Resume of Structured Notes Programme - (128 KB)
Download Supplement No.1 (70 KB)
Download Supplement No.2 (98 KB)
Download Supplement No.3 (65 KB)

Med venlig hilsen
Danske Bank

Kontaktpersoner:
Underdirektør Peter Kjær Holm, telefon 45 12 84 85
Direktør Steen Blaafalk, telefon 45 14 63 60