Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder nyt obligationslån i Euro-markedet

Selskabsmeddelelse nr. 24

I fortsættelse af meddelelse af 23. september 2013 kan det oplyses, at Danske Bank har indgået aftale om at udstede ansvarlig kapital (Tier 2 kapital) i form af et obligationslån på EUR 1 mia. (DKK 7,45 mia.).

Obligationslånet har en løbetid på 10 år. Rentekuponen gældende indtil 4. oktober 2018 er fastsat til 3,875% p.a. med helårlige rentebetalinger, og emissionskursen er fastsat til 99,964%.

Obligationslånets faste kuponrente vil blive fornyet på rentebetalingsdagen 5 år fra udstedelses-tidspunktet. På samme tidspunkt har banken mulighed for at førtidsindfri obligationslånet til kurs 100%.

Obligationslånet optages til notering på The Irish Stock Exchange.

Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til de kommende euro-pæiske kapitalkrav for banker.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktperson:
Steen Blaafalk, Group Treasurer, tlf. +45 45 14 63 60