Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank udsteder strukturerede obligationer knyttet til en kurv af finansaktier

Selskabsmeddelelse nr. 15

Danske Bank har besluttet at udstede strukturerede obligationer knyttet til udviklin-gen i en kurv af 10 finansaktier. Obligationerne benævnes "DB FINANSAKTIER 2018" (ISIN NO0010686504).

Tegningen af obligationerne finder sted i perioden fra den 2. september til den 12. september 2013 (begge dage inklusive). Udsteder kan lukke for yderligere tegning før tegningsperiodens udløb.

Obligationerne er denomineret i norske kroner og bærer ingen rente.

Obligationerne udstedes til kurs 99,80 og indfries ved udløb til en kurs, der afhæn-ger af udviklingen i de underliggende finansaktier.

Obligationer forfalder den 18. september 2018. Indfrielseskursen bestemmes ud fra kursudviklingen i de 10 aktier i kurven, hvor bidraget fra de 4 bedste erstattes med en Erstatningsfaktor på 50% (indikativ). Indfrielseskursen kan dog ikke blive under kurs 95%.

Erstatningsfaktoren bliver endeligt fastsat senest den 13. september 2013 på bag-grund af markedsvilkårene og vil fremgå af Applicable Final Terms. Hvis Erstat-ningsfaktoren ikke kan fastsættes til minimum 45 pct., aflyses udstedelsen.

Danske Bank forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis de samlede tegnings-ordrer er mindre end NOK 30,000,000.

Obligationerne udstedes under Danske Banks EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme af 21. juni 2013.

Udstedelsesdagen for obligationerne er den 18. september 2013. Obligationerne udløber den 18. september 2018. Obligationerne registreres i VP og søges optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 18. september 2013.

For yderligere information henvises til Pro Forma Final Terms og Resume (samt dansk oversættelse af Resumeet), der er vedlagt denne selskabsmeddelelse.

Med venlig hilsen
Danske Bank A/S

Kontaktpersoner:
Underdirektør Peter Kjær Holm, telefon 45 12 84 85
Direktør Steen Blaafalk, telefon 45 14 63 60

Preliminary Final Terms and Summary