Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny rapport: Investeringer i startups med et bæredygtigt sigte betaler sig

Flere investorer i Norden investerer i start-ups, der lever af at gøre en forskel. Og nu slår en ny rapport fast, at investorerne ikke blot kan forvente gavnlig social eller miljømæssig værdi, men også et økonomisk afkast. Bag rapporten står The One Initiative bakket op af Danske Bank.

Ambitiøse startups stormer i disse år frem med løsninger på nogle af klodens største problemer – lige fra fattigdom og sult til ligestilling og bæredygtig energi. Men hvordan forholder de nordiske investorer sig til impact-fænomenet? Er de klar til at investere i de startups, der arbejder med FN’s 17 verdensmål, og kan de forvente et pænt afkast?

Netop de spørgsmål har The One Initiative med Danske Bank og Bootstrapping som partnere forsøgt at finde svar på i en helt ny rapport med titlen 'Nordic Investors - A survey and analysis of impact investing in the Nordics 2019'.De fleste investorer i start-ups vælger impact-investeringer til netop pga. de gode muligheder for et godt finansielt udbytte: 83% af de adspurgte investorer forventer, at deres impact portfolio vil performe på samme niveau eller over det forventede generelle markedsafkast. Samtidig mener 92% af de adspurgte, at impact-investeringer er en god måde at bidrage til de til sociale og miljømæssige målsætninger, som FN har formuleret.

Jeanette Fangel Løgstrup

Chef for Societal Impact & Sustainability, Danske Bank

Flere har impact på agendaen
Impact-investering en relativt ny finansieringsform, og trods de positive tendenser er markedet ifølge Jeanette Fangel Løgstrup endnu umodent:

”Den gode nyhed er, at vi ser, at både private og institutionelle investorer, som ikke tidligere har beskæftiget sig med impact, nu har impact højt på agendaen og gerne vil allokere flere penge hertil, fordi man - som rapporten konkluderer - ikke behøver at gå på kompromis med sine afkastkrav.”

Behov for mere information og transparens

Men der er stadig et stykke vej, før impact-investering bliver mainstream. Tre ting bliver i rapporten udpeget som de største udfordringer i forhold til at allokere endnu flere midler til investeringer i impact-start-ups:

  • Bedre information om markedet og mere transparens.
  • Mere data på eksisterende impact-investeringer.
  • Impact-markedet for investeringer har svage exit-muligheder.

Samme forretningsprincipper – et andet formål

Mette Fløe Nielsen, direktør i M.I.L. Invest, er en af de privatinvestorer, der for 3-4 år siden trådte ind i impact-verdenen, og det har hun ikke fortrudt:

Jeg tror, at vi er mange der er enige i, at vi i højere grad skal bruge vores midler på dem, der løser verdens problemer. Det værende sagt, så handler impact-investering jo i bund og grund om de samme basale forretningsprincipper som alle andre forretninger. Forretningen skal have et stærkt team, en teknologi eller service, der kan skalere, og fremdrift, som man tror på, når man kommer ind som investor.

Mette Fløe Nielsen

Direktør i M.I.L. Invest og privatinvestor

Terminologi skræmmer investorer
Mette Fløe Nielsen tror, at det handler om terminologi, når investorer stadig holder sig tilbage over for impact start-ups:

”Vi kalder dem impact-forretninger i flæng, og alle skriver FN’s verdensmål ind i deres forretningscases. Jeg tror, at det skræmmer nogle investorer. Skal de måle anderledes eller lave due diligence på en ny måde?

Nej, det skal de ikke, for i bund og grund er impact-start-ups ikke drevet anderledes eller tænkt anderledes end almindelige start-ups. Det er ganske almindelige forretninger med et dobbeltsidet formål – at skabe afkast og at skabe en bedre verden.”

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.Flere initiativer fra Danske Bank, der styrker iværksætteri

  1. Et netværk af rådgivere, der har specialiseret sig i at hjælpe start ups.  
  2. +impact, hvor virksomhederne kan poste udfordringer og få rådgivning.  
  3. The Hub, der forbinder investorer, medarbejdere og virksomheder.   
  4. En accelerator for start ups, hvor udvalgte virksomheder inviteres til et 12-ugers træningsforløb for at styrke deres forretningsforståelse og muligheder for at vækste.