Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Cheføkonom: Kraftigt opsving efter ekstrem dyb krise

Det vil udløse et kraftigt økonomisk opsving, når restriktionerne hæves og danskerne igen kan købe og bevæge sig frit. Men der er stor usikkerhed, og meget afhænger af, hvor hurtigt økonomien kan genåbnes. I værste fald vil det blive langt værre end finanskrisen.

Trods støtteordninger og tilbud om lønkompensation til virksomheder, der undlader at afskedige medarbejdere, er arbejdsløsheden i Danmark steget med mere end 35.000 på under tre uger. Det skriver cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen, i en ugentlig opdatering om den økonomiske krise, som coronavirus - og tiltagene imod den - har udløst. 

”Det er fortsat meget tydeligt, at krisen, vi står i, er ekstremt dyb. Efter en periode med lidt lavere stigninger var der et nyt hop i antallet af nye arbejdsløse omkring månedsskiftet, og vi må gå ud fra, at stigningen i arbejdsløsheden er langt større, hvis man medregner dem, der er sendt hjem uden at arbejde”, siger Las Olsen. 
Stort opsparet forbrug

Tal for MobilePay og kortbetalinger indikerer et fald i danskernes forbrug på omkring 20 procent, og for hver dag, der går, hober de økonomiske tab sig op, forklarer Las Olsen. Nedgangen i forbruget skyldes dog ikke, at danskerne er blevet mere forsigtige med at bruge penge, men at store dele af forbruget simpelthen er skudt til hjørne på grund af midlertidige forbud og restriktioner. Og så længe der ikke er tale om, at forbrugerne har mistet modet, er der håb om et kraftigt opsving. 

”Stort set alle økonomer herhjemme og i udlandet er enige om, at der kommer et kraftigt opsving, når restriktionerne bliver lempet. Det meste af den nedgang, vi har nu, skyldes simpelt hen, at det er forbudt eller i hvert fald uhensigtsmæssigt at holde åbent, bevæge sig rundt og tage på arbejde på en lang række områder, og når det ikke længere er tilfældet, vil effekten være entydigt positiv. Der er også et stort opsparet forbrug, der venter på at blive udløst”, siger Las Olsen. 

Stor usikkerhed
Men det springende punkt bliver om genåbningen af samfundsøkonomien kan ske inden nedgangen bider sig fast med arbejdsløshed og boligprisfald, der skaber et mere langvarigt fald i forbrugertilliden.  
 
”Nu har den danske regering som vist nok den første i Europa meldt ud, at vi forholdsvis snart kan få en begyndende lempelse af restriktionerne. Men om det for alvor kan ses i tallene, kommer an på, hvad det mere konkret er for en lempelse, der kommer, og hvordan økonomien reagerer”, siger Las Olsen.


Stort set alle økonomer herhjemme og i udlandet er enige om, at der kommer et kraftigt opsving, når restriktionerne bliver lempet. Det meste af den nedgang, vi har nu, skyldes simpelt hen, at det er forbudt eller i hvert fald uhensigtsmæssigt at holde åbent, bevæge sig rundt og tage på arbejde.

Las Olsen

Cheføkonom, Danske BankMed sine kollegaer i Danske Bank udsendte han fredag i sidste uge en prognose for dansk økonomi baseret på en hurtig genåbning i Danmark og i landene omkring os. Altså en prognose baseret på en gunstig udvikling i de kommende uger og måneder. Og den prognose pegede ikke desto mindre på et fald i den årlige værdiskabelse i Danmark – eller bruttonationalproduktet (BNP) – på hele 2,5 procent for 2020.

Samme toner kommer fra Nationalbanken, der forventer en BNP-vækst i år på i bedste fald minus tre procent og i værste fald på minus 10 procent. Til sammenligning fald dansk BNP i 2009 med 4,9 procent, som er det hidtil største fald, siger Las Olsen. 

Enorme beløb gået tabt
Så selvom der er bred forventning om et kraftigt opsving, når økonomien genåbnes, er der også almindelig enighed om, at det vil tage lang tid at genvinde alt, der er tabt, siger Las Olsen. 

”Trods alle hjælpepakker, så er der lukket virksomheder under krisen, og nye skal bygges op, før økonomiens kapacitet er gendannet. Enorme beløb er gået tabt, og det betyder mindre efterspørgsel. Man må også forvente, at folk i et eller andet omfang reducerer forbruget ekstra meget oven på chokket, som givetvis også vil sætte sig i huspriserne. Så det vil gå markant bedre, når økonomien igen er åben, men spørgsmålet er, om det vil være godt nok”, siger Las Olsen.