Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Cheføkonom: Lys for enden af tunnelen

De økonomiske konsekvenser af coronakrisen overgår allerede nu de værste uger under finanskrisen. Men hjælpepakker og en aftagende vækstrate for indlagte og døde i blandt andet Italien får de finansielle markeder til at se lys for enden af tunnelen.

Coronavirus har kastet verden ud i en ny, hidtil uset krise, hvor sygdomsforløb og smittespredning er behæftet med stor usikkerhed, og hvor regeringer og myndigheders drastiske reaktioner er uden fortilfælde. Det betyder, at politikere, myndigheder og økonomiske såvel som sundhedsvidenskabelige eksperter må træffe beslutninger og opstille sandsynlige scenarier uden klar evidens eller empiri. 

Men for cheføkonom Las Olsen og hans kollegaer i Danske Bank byder hver dag på nye data, der løbende gør dem klogere på krisen og krisens omfang. 

”Vi er begyndt at få lidt flere konkrete tal for, hvordan den nye coronavirus og tiltagene mod den påvirker økonomien. Det er som forventet meget, meget negativt, både i Danmark og i verden omkring os”, siger Las Olsen. Billede: Mennesketom Grand Central Terminal, New York, USA under coronakrisen, Unsplash: Alec Favale

Europæiske virksomheder hårdt ramt
Blandt andet har han netop fået tal for erhvervstilliden blandt europæiske virksomheder, altså hvordan disse virksomheder selv vurderer de økonomiske udsigter. Det tal opgøres månedligt, og tallet for marts adskiller sig markant fra månederne før, siger Las Olsen: 

”Selv om det mange steder først er fra midten af marts, der rigtig er blevet lukket ned, tyder tallene alligevel på et fald i bruttonationalproduktet på to procent for hele første kvartal. Det er i samme størrelsesorden som det værste tidspunkt under finanskrisen, nemlig første kvartal 2009., og vi kan forvente, at tallet falder endnu kraftigere i andet kvartal. Tallene viser tilbagegang i industrien, men det er servicesektoren, der er helt brudt sammen, med langt den største tilbagegang nogensinde”.
 
Stor stigning i arbejdsløshed
I USA er smittespredning og nedlukning af samfundet sket senere end i Europa, men også her - såvel som andre steder i verden - overgår de økonomiske skadevirkninger allerede nu niveauerne for finanskrisen.  

”I USA i sidste uge var der 3,3 millioner ny-tilmeldte ledige - det er fem gange flere end den værste uge i 2009. Japan har udskudt OL og oplever ifølge regeringen økonomiske skadevirkninger på niveau med finanskrisen og jordskælvet i 2011 – tilsammen”, siger Las Olsen. 


Det er ikke overraskende, at det går meget hurtigt ned ad bakke, når man lukker for en stor del af samfundet. Men vi tror og håber, at det også kan gå hurtigt op igen, når der bliver åbnet op.

Las Olsen

Cheføkonom, Danske Bank

 

I Danmark har knap 30.000 flere end normalt meldt sig som arbejdsløse siden nedluknings-pressemødet 11. marts. Det svarer til en stigning i arbejdsløsheden på et helt procentpoint. Omsætningen i tøjbutikker er halveret, og inden for fritidsfornøjelser, restauranter og transport er den faldet mere eller helt forsvundet. 

”Det er ikke overraskende, at det går meget hurtigt ned ad bakke, når man lukker for en stor del af samfundet. Men vi tror og håber, at det også kan gå hurtigt op igen, når der bliver åbnet op. Chancen for det er steget, fordi der bliver gjort stadig mere for at holde hånden under virksomheder, arbejdspladser og den samlede efterspørgsel, blandt andet nu med en stor pakke af lettelser og kreditter i Tyskland, og en meget stor pakke med indkomstoverførsler og skattelettelser i USA”, siger Las Olsen. 

Lys for enden af tunnelen
Også den Europæiske Centralbank (ECB) har været på banen med en pakke, der potentielt kan vise sig meget stor, og som blandt andet giver banken mulighed for direkte at opkøbe virksomhedsobligationer. En mulighed som centralbanken efterfølgende allerede har gjort brug af. 

Ifølge Las Olsen er der fortsat risiko for, at den økonomiske krise bliver langvarig, men de mange hjælpepakker og støtteforanstaltninger har netop til formål at begrænse den økonomiske smittespredning mest muligt, så den økonomiske nedtur ikke bider sig fast. 

”De mange hjælpepakker er stærkt medvirkende til, at vi nu ser en betydeligt bedre stemning på de finansielle markeder, både hvad gælder aktierne og også for eksempel danske realkreditobligationer. Samtidig ser vi, at vækstraten over indlagte og døde i for eksempel Italien er begyndt at aftage, selvom tallene fortsat er høje. På de finansielle markeder bliver det tolket som et lys for enden af tunnelen, selvom det er for tidligt at erklære sundskrisen for overstået", siger Las Olsen.