Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Investering: Vores strateger skruer op for risikoen – på en forsigtig måde

Danske Banks strateger vurderer udviklingen og potentialet på de finansielle markeder og forklarer, hvorfor de for nylig har øget risikoen i deres porteføljer.

Udbruddet af coronavirus lader til at være toppet i mange lande, og en lang række økonomier begynder gradvist at åbne op igen. Betyder det, at man som investor skal begynde at tage lidt større risiko i sine investeringer?

”Både-og,” siger chefstrateg Henrik Drusebjerg.

”I Danske Bank er vi endnu ikke der, hvor vi ønsker at øge risikoen i vores porteføljer ved at skrue markant op for aktieandelen. Dertil er der fortsat for mange usikkerhedsfaktorer i global økonomi. I stedet har vi skruet lidt op for risikoen inden for obligationsdelen af vores porteføljer, og konkret har vi gjort det ved at øge andelen af investment grade-obligationer og i stedet reducere andelen af statsobligationer. Dermed kan man sige, at vi skruer op for risikoen i vores investeringer på en forsigtig måde,” fortæller Danske Banks chefstrateg, Henrik Drusebjerg.


Investment grade-obligationer fremstår lige nu som den bedste måde at udnytte de øgede kreditspænd uden at løbe for høj risiko.

Henrik Drusebjerg

Chefstrateg, Danske BankStadig mange usikkerhedsfaktorer forude

Efter de meget store aktiekursfald i slutningen af februar og i marts har vi fået et stort rebound i april, som har været den bedste aktiemåned siden 1987.

”Med den seneste måneds store stigninger forventer vi dog, at udviklingen vil gå betydeligt mere trægt på aktiemarkederne i den kommende tid. For selv om vi måske er ovre det værste med coronavirussen, venter der fortsat en periode forude med elendige økonomiske nøgletal og dårlig indtjening i mange selskaber samt usikkerhed om, hvor længe den økonomiske genåbning trækker ud. Dertil kommer, at vi risikerer en genopblussen af handelskrigen mellem USA og Kina, efter Donald Trump og amerikanerne i stigende grad anklager Kina for at være skyld i det globale virusudbrud,” siger Henrik Drusebjerg.

Set i det lys vurderer han, at vi kan have en bumpet vej forude på aktiemarkederne i de kommende måneder, og derfor fokuserer han i stedet på mulighederne inden for obligationsmarkederne, hvor investment grade-obligationer ifølge chefstrategen skiller sig positivt ud.

Investment grade er blevet mere attraktive 
Investment grade-obligationer er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet – dvs. at det er virksomhedsobligationer i den mest sikre ende af skalaen. Obligationerne har dog stadig en højere kreditrisiko end mere sikre statsobligationer fra fx Danmark, Tyskland og USA, og derfor er det helt naturligt, at investorer også får en højere rente som kompensation for den højere risiko.

”I begyndelsen af året lå denne merrente dog på noget nær det laveste niveau i et årti, mens den nu ligger markant over det langsigtede gennemsnit, fordi coronakrisen ikke blot medførte kursfald på aktier, men også på mange typer obligationer. Her ser vi derfor nogle interessante afkastmuligheder i øjeblikket,” siger Henrik Drusebjerg.


De store økonomiske hjælpepakker, lave renter og lave oliepriser vil give et godt fundament for økonomisk fremgang, og i Danske Bank forventer vi et fornuftigt, encifret afkast fra aktier på 12 måneders sigt. Men som nævnt forventer vi, at det bliver hårdere for aktiemarkederne herfra, end vi har oplevet den seneste måned. 

Henrik DrusebjergGode egenskaber ved obligationstypen lige nu
Chefstrategen peger blandt andet på følgende egenskaber ved investment grade-obligationer, som han aktuelt finder attraktive.

1. Coronakrisen har generelt ført til højere merrenter – også betegnet øgede kreditspænd – på såkaldte kreditobligationer i forhold til mere sikre statsobligationer. Foruden investment grade-obligationer gælder det også for emerging markets-obligationer samt high yield-obligationer, som er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet. Disse andre typer kreditobligationer er dog mere risikofyldte og sårbare over for økonomisk nedgang og fornyet markedsuro end investment grade-obligationer, som lige nu fremstår som den bedste måde at udnytte de øgede kreditspænd uden at løbe for høj risiko.

2. 
Centralbankerne lancerede i marts et historisk stort program for opkøb af obligationer for at understøtte kreditmarkederne, så virksomheder og stater fortsat kan finansiere sig på fornuftige vilkår. Centralbankerne opkøber også investment grade-obligationer som en del af programmet, og vi forventer, at det vil være med til at lægge en bund under obligationerne i den kommende tid, hvis coronakrisen blusser op igen på de finansielle markeder.

Fornuftige aktieafkast på et års sigt 
På et mere overordnet plan forventer Henrik Drusebjerg fortsat en genopretning af den økonomiske aktivitet i løbet af andet halvår, selv om det selvfølgelig bliver en gradvis proces.

”De store økonomiske hjælpepakker, lave renter og lave oliepriser vil give et godt fundament for økonomisk fremgang, og i Danske Bank forventer vi et fornuftigt, encifret afkast fra aktier på 12 måneders sigt. Men som nævnt forventer vi, at det bliver hårdere for aktiemarkederne herfra, end vi har oplevet den seneste måned. Det vil formentlig kræve betydelige fremskridt i forhold til coronavirussen og økonomien, før vi ser yderligere markante stigninger, og der er betydelig risiko for tilbagefald undervejs,” siger chefstrategen.


Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.