Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Stærke tal for den økonomiske genåbning


Mere end to millioner amerikanere kom i arbejde i maj, og også i Danmark er der positive overraskelser, blandt andet er industriproduktionen herhjemme faldet langt mindre end frygtet. Midt i de gode nyheder er der dog begyndende frygt for en ny smittebølge i USA.

De sidste par uger har budt på en del gode nyheder, når det gælder økonomien, skriver cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen, i en opdatering om de økonomiske effekter af den genåbning som lande over hele verden er i gang med. ”Vigtigst i det store billede, så steg lønmodtagerbeskæftigelsen i USA med 2,5 millioner personer i maj. Det var en gedigen overraskelse, fordi andre tal havde vist en fortsat stor stigning i dagpengemodtagere gennem måneden, men det kan dække over, at der er sket ændringer i dagpengesystemet. Det er jobtallet, der siger noget om, hvordan det faktisk går i økonomien, og her er det altså meget positivt, at verdens største økonomi allerede i maj var i tilstrækkelig bedring til at skabe et betydeligt antal nye job. Der er også andre indikatorer på, at opsvinget i USA er ganske kraftigt i takt med genåbningen, selv om det nyhedsmæssigt står noget i skyggen af den politiske uro”, siger Las Olsen.

Stærk industriproduktion
Også i Danmark er der positive overraskelser, blandt andet fordi industriproduktionen herhjemme er faldet langt mindre end frygtet og også langt mindre end i for eksempel Sverige og Tyskland. 

”Industriproduktionen faldt 4,5 procent i april, og det er et langt mindre fald, end man kunne have frygtet - i Sverige faldt den for eksempel 17 procent, og i Tyskland 18 procent. Det hænger sammen med, at eksporten af varer "kun" faldt med 5,8 procent i april, igen meget bedre end frygtet”, siger Las Olsen.

Vigtigst i det store billede, så steg lønmodtagerbeskæftigelsen i USA med 2,5 millioner personer i maj. Det var en gedigen overraskelse.


Han siger, at økonomiske nøgletal og indikationer fra april på én gang peger på, at det økonomiske opsving efter nedlukningen i Danmark er relativ stærk samtidig med dybden af krisen næppe har været stor, som tidligere prognoser lagde op til.

 ”Apriltallene tyder på, at bunden af krisen var noget mindre dyb end i prognoserne. Andre tal tegner et relativt positivt billede af opsvinget siden da. De daglige tal for danskerens forbrug er lidt svære at tolke lige nu, fordi de mange fridage skaber støj i data, men det ser ud til, at forbruget via kort og MobilePay er stort set tilbage til normalen - efter at have været reduceret med cirka 20 procent. Der kom ikke som frygtet en stigning i arbejdsløsheden omkring 1. juni, tværtimod var sidste uge den første med et klart fald i ledigheden. Når det gælder eksporten, så bliver tolddata ved med at vise, at salget til lande uden for EU og Storbritannien er stort set normalt”, siger Las Olsen.

Træerne vokser ikke ind i himlen
Men at den økonomiske udvikling overrasker positivt, skal naturligvis ses i lyset af de meget dystre forventninger, som tidligere prognoser har givet udtryk for, påpeger Las Olsen. At det lige nu går bedre, er ikke det samme som at sige, at det går godt.

”Jobvæksten i USA kom efter en tilbagegang på knap 21 millioner i april, så der er meget langt til en normalisering. Den danske industriproduktion og eksport nyder godt af vores store produktion af medicin og fødevarer, men der var stor tilbagegang på andre områder, og det ser ikke ud til at være slut endnu. Hvor det måske er gået bedre end ventet i Danmark, så er det gået meget dårligt andre steder i Europa, og det kan meget vel ramme os i anden omgang. Arbejdsløsheden kommer formentlig til at tage et nyt hop opad, når virksomhederne forlader lønkompensationsordningen”, siger Las Olsen.

At træerne ikke vokser ind i himlen var tilsyneladende også vurderingen på de globale aktiemarkeder torsdag i denne uge, hvor frygt for nye smittebølger i USA førte til generelle kursfald.