Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Centralbankerne gør deres for at holde hånden under økonomien i den nuværende situation


Ambitiøse tiltag fra verdens centralbanker styrker troen på, at verdensøkonomien kan genfinde fodfæstet efter Coronakrisen.

Centralbanker verden over er godt i gang med at gøre deres for, at coronavirussen ikke medfører en langvarig økonomisk krise. I løbet af de seneste dage og uger har en række af Vestens toneangivende centralbanker sat ind i med ekstraordinære tiltag, der skal sikre, at verdensøkonomien er maksimalt rustet til at tage imod de stød, som Coronavirussens spredning forårsager i Europa og USA.

Den amerikanske centralbank er gået hårdest til værks 

Den amerikanske centralbank er gået hårdest til værks med beslutningen om at sænke renten af to omgange med samlet set 1,5 procentpoint, således at rentemålsætningen nu lyder på 0,00-0,25 %. Det er på niveau med, hvad vi så under den seneste krise i slutningen af 00’erne. Senest satte centralbanken renten ned med hele 1 procentpoint på én gang, hvilket er første gang i moderne tid – en så stor lempelse skete ikke en gang under finanskrisen i 2008-2009.

Samtidig giver den amerikanske centralbank to centrale løfter:

 

  • Den vil fastholde renten på dette nye, lave niveau, indtil den er overbevist om, at økonomien er på fode igen. 
  • Den står klar til at bruge hele sit arsenal for at holde hånden under økonomien og likviditeten i det finansielle system. Derfor vil banken over de kommende måneder købe amerikanske statsobligationer for mindst 500 mia. dollars og samtidig øge sin beholdning af amerikanske realkreditobligationer med mindst 200 mia. dollars. 


Dette kommer ovenpå den amerikanske centralbanks beslutning om at give bankerne adgang til mere likviditet. Den amerikanske centralbank har sammen med de andre store vestlige centralbanker også annonceret, at de står klar til at give også udenlandske aktører adgang til billige dollars.

”Vi har haft nogle meget turbulente uger på finansmarkederne, fordi investorerne har sukket efter modspil fra politikere og centralbanker. Den amerikanske centralbanks beslutning om at sænke renten og genstarte opkøb af stats- og realkreditobligationer er et godt skridt på vejen”, siger Mikael Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank.  

Han fortsætter:

”Det er ved at gå op for både den føderale regering og den amerikanske kongres, hvor alvorlig den nuværende situation er. Med centralbankens nye tiltag og forhåbentlig endnu mere hjælp fra politikerne, står amerikansk økonomi bedre rustet til både at komme igennem både de kortsigtede udfordringer, men også til at komme på fode igen, når usikkerheden fra coronavirussen forhåbentlig snart aftager.” 

Den britiske, australske, canadiske og norske centralbank
Den britiske centralbank har også valgt at lempe pengepolitikken og sænke renten 0,5%-procentpoint, således at den pengepolitiske rente nu er 0,25 pct.. Også Bank of Canada, den australske centralbank og den norske centralbank har sat renten ned. Den svenske Riksbank har lovet at købe svenske værdipapirer for op til 300 mia. svenske kroner.


Der er ved at tegne sig et ikke særligt overraskende mønster. Centralbanker med en positiv rente og med lidt ammunition tilbage i arsenalet har sat renten ned, evt. forud for ordinære møder, mens centralbanker med lave og endda negative pengepolitiske renter så som den japanske og den europæiske er mere tøvende.

Mikael Milhøj

Senioranalytiker, Danske BankECB
I sidste uge undlod Den Europæiske Centralbank (ECB) at sætte renten ned, men kom til gengæld med en række andre tiltag, som skal hjælpe Europas økonomi og virksomheder gennem coronakrisen.

Den dybe afmatning, som coronaepidemien og tiltagene mod den må forventes at udløse, ville under normale omstændigheder blive mødt med en rentenedsættelse, men omstændighederne er ikke normale. ECB’s toneangivende rente er nemlig allerede -0,5 procent, og effekten på økonomien af at sætte den ned til for eksempel minus 0,6 procent vil være stort set symbolsk. ECB har da også mange gange sagt, at det er op til politikerne i Europa at lempe finanspolitikken for at sætte gang i efterspørgslen, fordi rentenedsættelser ikke er en farbar vej.

I stedet sætter ECB turbo på de programmer, der skal øge de europæiske bankers udlån, og det kan forhåbentlig og formentlig hjælpe til, at ellers sunde virksomheder ikke bliver tvunget til at lukke, fordi der ikke er kunder i en måned eller to. Programmerne vil ikke mindst gøre livet lidt lettere for låntagere i lande som Italien.

ECB sætter også ekstra fart på obligationsopkøbene, og det virker lidt som en rentenedsættelse på den måde, at det får flere penge ud i omløb.


Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu