Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

USA’s centralbank går endnu mere aggressivt til værks for at undgå en lang recession

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, fortsætter med at kaste alle skyts ind i kampen for at undgå en langvarig økonomisk recession.

Senest har centralbanken ændret sit opkøbsprogram (QE) fra en fastsat størrelse til et program uden en slutdato og et slutbeløb. Med andre ord har den amerikanske centralbank lovet at opkøbe alt, hvad der er behov for, for at sikre maksimal likviditet i samfundet. Tidligere havde den amerikanske centralbank annonceret, at den ville købe obligationer for samlet set 700 mia. dollars, så den nye pengepolitik er en aggressiv ændring.

Den amerikanske centralbank viser igen, at den virkelig mener det, når den siger, at den vil gøre alt, hvad der står i dens magt for at undgå en forværring af den nuværende likviditetskrise. Den ønsker at skabe det bedst mulige fundament for, at økonomien kan gen-oprettes, når viruskrisen forhåbentlig snart ligger bag os.

Mikael Milhøj

Senioranalytiker, Danske Bank


Aggressiv ændring
Opkøbet bliver større end nogensinde før. Centralbanken agter at købe for 625 mia. dollar statsobligationer allerede i denne uge, og banken har samtidig annonceret tre nye typer af faciliteter: 

To af dem retter sig mod store selskaber gennem opkøb af både nye obligationer og udsendelse af lån (den såkaldte Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF)) samt opkøb af udestående virksomhedsobligationer (den såkaldte Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF)).

Den tredje facilitet er en Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF), som skal facilitere asset-backed securities som billån, studielån, lån til køb af udstyr osv. Den amerikanske centralbank sagde samtidig, at den snart vil komme med flere detaljer om et program målrettet små og mellemstore virksomheder i likviditetsproblemer.

Mikael Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank siger: ”Det giver mening for den amerikanske centralbank at gå mere aggressivt til værks med opkøb, når det nu er forventet, at det amerikanske finansministerium kommer til at udstede markant flere obligationer i forbindelse med en tredje hjælpepakke, der dog endnu ikke er vedtaget. Det giver også mening at købe flere realkreditobligationer, fordi renterne er steget, og markedet har været under pres, fordi der er stort behov for kontanter i denne nuværende krise.”

Renten også sat ned
Den amerikanske centralbank har ligeledes i løbet af de seneste få uger ad to omgange sat renten ned til 0 pct. og genstartet flere programmer, der er rettet mod at sikre nok likviditet i det finansielle system. Det giver mening, fordi den økonomiske side af den nuværende sundhedskrise er et stort og akut pengemangelproblem.