Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Coronakrisen har styrket dansk nethandel

Coronakrisen har fået flere danskere til købe varer og services på nettet, og adfærden ser ud til at vare ved. Selvom onlinehandlen i Danmark i dag er lavere end i foråret, er der alligevel tale om en stigende tendens.

Lukkede butikker og opfordringer om at holde social afstand sendte i foråret et stigende antal danskere på nettet for at handle.

”Mens det samlede forbrug med kort og MobilePay i marts fra den ene dag til den anden faldt med 30 procent, steg onlineforbruget samtidig med 10 procent, og onlinehandel udgjorde sidst i marts 40 procent af danskernes kortforbrug mod 30 procent samme tid året før,” siger privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen.


Efter opblomstringen i foråret er nethandlen faldet tilbage igen i takt med den gradvise genåbning, men det øgede onlineforbrug i foråret kan have skabt nye vaner eller forstærket allerede eksisterende trends. I hvert fald er der i dag tendens til stigende onlinehandel, når man ser bort fra kollapset i onlinesalget af rejser og flybilletter.

Louise Aggerstrøm Hansen

Privatøkonom, Danske BankOg stigningen er endnu mere markant, hvis man bort fra salg af rejser, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

”Rejser udgør normalt 10 procent af det samlede forbrug online, og salget af rejser faldt i foråret helt bort. Så tager man højde for det, steg danskernes onlinehandel faktisk med næsten 30 procent,” siger hun.

Plaster på såret
Den øgede onlinehandel kom butikker til gode på tværs af detailbranchen, men mens øget onlinesalg stort set vejede op for lavere omsætning i fysiske butikker som for eksempelvis boghandlere og kosmetikforretninger, var der i højere grad tale om et plaster på såret blandt for eksempel sko- og tøjbutikker.

For skobutikkerne steg onlinesalget dog til en andel på mere end 60 procent af det samlede salg under nedlukningen, blandt andet fordi skobutikker i storcentre måtte holde lukket, så det samlede salg af sko i fysiske butikker blev tilsvarende lavere. Onlinesalget udgjorde med andre ord en højere andel af et lavere, samlet forbrug.

Dagligvarer over nettet
For tøjbutikker udgjorde onlinesalget i en periode op til 90 procent af det samlede salg, mens byggemarkeder oplevede stigende salg både online og i de fysiske butikker, der generelt undgik nedlukning.Væksten i danskernes online og offline forbrugKilde: Danske Bank. Anm: Ugentlig data opgjort som en måneds glidende gennemsnit.

Også supermarkeder og dagligvareforretninger oplevede øget onlinesalg, selv om langt størstedelen af danskernes dagligvareindkøb fortsat foretages i fysiske butikker.

Og selvom der i dag bliver købt mindre ind på nettet end i foråret, kan erfaringen med nethandel få betydning for danskernes forbrug og indkøbsvaner fremover, vurderer Louise Aggerstrøm Hansen.

”Efter opblomstringen i foråret er nethandlen faldet tilbage igen i takt med den gradvise genåbning, men det øgede onlineforbrug i foråret kan have skabt nye vaner eller forstærket allerede eksisterende trends. I hvert fald er der i dag tendens til stigende onlinehandel, når man ser bort fra kollapset i onlinesalget af rejser og flybilletter”, siger hun.

For dagligvarehandel er det navnlig de 35-54-årige, der har taget onlinehandel til sig, hvilket indikerer, at særligt børnefamilier har høstet nogle erfaringer på dette område, som de har tænkt sig at videreføre.

For danskere over 65 år blev andelen af dagligvarer købt på nettet mere end tredoblet under nedlukningen, hvillet siden er aftaget igen. I august var denne andel dog steget til fire procent mod tidligere godt to procent.