Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nordic Outlook: Opsvinget ebber ud

Det økonomiske opsving efter coronakrisen har været overraskende stærkt, og det har øget risikoen for overophedning. Der er dog flere tegn på, at farten er ved at aftage og at den økonomiske aktivitet vil normalisere sig, vurderer Danske Banks økonomer i deres seneste analyse af dansk og nordisk økonomi.
På blot fem måneder er antallet af lønmodtagere steget med 91.000, og den udvikling kan være en udfordring for danske virksomheder, der i stort omfang melder om mangel på arbejdskraft. Det vurderer Danske Banks økonomer i deres analyse Nordic Outlook, som netop er offentliggjort. 

”Vi begynder at kunne se en effekt på lønstigningerne, der tegner til at blive de højeste siden 2009, og der er klart mulighed for mere varig overophedning, som også kan ramme konkurrenceevnen”, siger cheføkonom Las Olsen. 

Flere faktorer taler mod overophedning
De stærke takter i dansk økonomi er dog omvendt udtryk for, at meget af det opsving, der var forventet, i takt med at coronarestriktionerne blev ophævet, allerede er indtruffet, forklarer han, og det kan betyde, at opsvinget er ved at bremse op, fordi der ikke længere er meget udskudt forbrug, der skal indhentes. 


Der er ikke for alvor tegn på, at det ekstra økonomiske råderum omsættes i forbrug. Tværtimod lader danskerne til at have øget deres opsparingslyst.

Las Olsen

Cheføkonom, Danske Bank”Forbrugerne har mange penge mellem hænderne som en konsekvens af udbetaling af feriepenge og et lavere forbrug under coronakrisen, men der er ikke for alvor tegn på, at det ekstra økonomiske råderum omsættes i forbrug. Tværtimod lader danskerne til at have øget deres opsparingslyst, og vi tror, at det tidligst vil ændre sig, når det igen er muligt at rejse som tidligere”, siger Las Olsen. 

Han forventer, at forbrugsvæksten de kommende år vil være moderat højere end normalt, men at vi ikke vil se et egentligt forbrugsboom. Samtidig er der flere andre forhold, der taler imod overophedning. 

”Boligpriserne ser ud til at være faldet til ro efter de store stigninger under coronakrisen, kreditvæksten er lav, og der er ikke rigtig tegn på stigende inflationspres ud over det, der kommer ude fra. Samtidig kommer der til at ske en markant finanspolitisk opstramning i 2022, og det får os alt sammen til at vurdere, at vi vil undgå en overophedning, der lægger grunden til en ny krise”, siger Las Olsen.