Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Højere inflation er sandsynligvis et forbigående fænomen

Efter utallige, forgæves forsøg på genoplivning var flere begyndt at mene, at fænomenet inflation måske var stedt til hvile for altid. Men i så fald er inflationen et spøgelse, der har rejst sig fra graven. For priserne stiger, og frygten for inflation er tilbage. Ifølge Danske Banks økonomer kan inflationsspøgelset dog hurtigt blive manet i jorden igen. Prisstigninger og inflationsfrygt optager igen de finansielle markeder efter mange år, hvor den største udfordring for verdens centralbanker har været, at de generelle prisstigninger i samfundet – eller inflationen – tilsyneladende ikke har villet rokke sig ud af stedet trods nok så mange ekstraordinære forsøg på at sparke liv i bæstet. Og ironisk nok sker det efter en global pandemi og en recession, som mange frygtede kunne føre til endnu lavere inflation eller ligefrem faldende priser.

”I de seneste måneder er inflationsfrygten kommet tilbage på markederne, særligt i USA, hvorfra det har forplantet sig til Europa”, siger chefanalytiker Jakob Ekholdt Christensen, der sammen med sine kollegaer i Danske Bank research ser inflationsspørgsmålet som et af de mest aktuelle og afgørende økonomiske temaer på de finansielle markeder lige nu. 


Vi ser ikke for os, at vi skulle vende tilbage til det niveau, der eksisterende op til finanskrisen i nullerne i Europa. Stigende priser og højere inflation vil først bide sig fast, hvis lønningerne også begynder at stige, og det er der ikke mange tegn på i Europa.

Jakob Ekholdt Christensen

Chefanalytiker, Danske BankFå tegn på blivende inflation

Og hans analyse kan måske berolige danskere, der frygter, at stigende inflation ikke blot vil gøre turen til byggemarkedet dyrere men også vil udhule pensionsopsparinger eller føre til stærkt stigende renter, der vil gøre boliglånet dyrere.

”Vi har opjusteret vores forventninger til kerneinflationen i Europa en anelse, men vi ser ikke for os, at vi skulle vende tilbage til det niveau, der eksisterende op til finanskrisen i nullerne i Europa. Stigende priser og højere inflation vil først bide sig fast, hvis lønningerne også begynder at stige, og det er der ikke mange tegn på i Europa, hvor mangel på arbejdskraft i visse sektorer sandsynligvis vil blive opvejet af et stigende antal ledige i den kommende tid i takt med at hjælpepakker og lønkompensationsaftaler udløber”, siger Jakob Ekholdt Christensen. 


Vi ønsker ikke at lægge hovedet på blokken og hævde, at vi har det ultimative svar på inflationsspørgsmålet, men vores hovedscenarie er, at det inflationspres vi oplever lige nu, vil være forbigående.

Jakob Ekholdt Christensen


Flere ubekendte faktorer

Han medgiver dog, at der er betydelig usikkerhed.

”Der er flere ubesvarede spørgsmål i forhold til at forklare, hvorfor inflationen i mange år ikke har rokket sig ud af stedet, og det giver selvsagt også nogle udfordringer i forhold til at forudsige den fremtidige udvikling. Vi ønsker ikke at lægge hovedet på blokken og hævde, at vi har det ultimative svar på inflationsspørgsmålet, men vores hovedscenarie er, at det inflationspres vi oplever lige nu, vil være forbigående”, siger Jakob Ekholdt Christensen.