Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny analyse: Mange overvurderer deres boligs energieffektivitet

Ny YouGov-analyse viser, at mange boligejere overvurderer deres boligs samlede energieffektivitet. Potentialet for at spare penge og bo grønnere er derfor større, end mange boligejere er klar over.

En ny YouGov-undersøgelse foretaget for Danske Bank viser, at knap 90 procent af de danske boligejere vurderer, at deres boligs energimæssige stand er på niveau med eller langt over en gennemsnitlig dansk bolig. 

Det harmonerer imidlertid dårligt med den faktiske fordeling af energimærker i Danmark. Her ligger næsten 10 procent af de danske energimærker nemlig på det dårligste energimærke G, mens 25 procent ligger under middel på energimærke E og F. 

Undersøgelsen peger således på, at der er en høj andel af boligejere, som overvurderer deres boligs energimæssige stand. Ifølge Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark, betyder det, at mange boligejere potentielt går glip en økonomisk genvist og muligheden for at bidrage til den grønne omstilling.

”Samlet set ser mange boligejere med lidt for positive øjne på egen bolig – det er mere naboens bolig, der trænger til lidt ekstra isolering. Det er i sidste ende ærgerligt for disse boligejere, som ender med at gå glip af en ganske pæn privatøkonomisk gevinst over tid og i ekstra bonus kunne yde et positivt bidrag til den grønne omstilling,” udtaler Christian Hilligsøe Heinig. 


Samlet set ser mange boligejere med lidt for positive øjne på egen bolig – det er mere naboens bolig, der trænger til lidt ekstra isolering. 

Christian Hilligsøe Heinig

Cheføkonom, Realkredit DanmarkDyrt og besværligt
På trods af stigende energipriser og en bygningsmasse, som anslås at stå for en meget stor del af landets energiforbrug, svarer mere end 40 procent af de adspurgte i YouGov-undersøgelsen, at de ikke ved eller aldrig har fået vurderet deres boligs energimæssige stand af en fagmand. 

Derudover svarer 30 procent, at den største hindring mod at energiforbedre boligen er, at det er for dyrt og besværligt, mens 13 procent er i tvivl om, hvor og hvordan de skal starte.

Ifølge Christian Hilligsøe Heinig kommer det dog ikke som nogen overraskelse, at mange boligejere er i tvivl om, hvordan de skal komme i gang med energirenovering af boligen.

”I en tidligere undersøgelse udtrykte mange boligejere, at de var tvivl om, hvor de skulle starte henne, og at de manglede råd og sparring samt indsigt i både den mulige gevinst og omkostningerne ved energiforbedringer. Det resultat går igen i vores aktuelle undersøgelse, hvor meget peger på, at der blandt mange boligejere hersker tvivl om, hvordan de kommer i gang med energirenoveringen,” fortæller Christian Hilligsøe Heinig. 


Samlet set indikerer vores undersøgelse, at der er en del boligejere, som kunne få gavn af at få ekspertindsigt i, hvilke muligheder der kan være i forhold til energirenoveringer.

Christian Hilligsøe Heinig


Start energirenoveringen med ekspertindsigt
Til de mange boligejere, som endnu ikke har fået lavet et energitjek af deres bolig, mener Christian Hilligsøe Heinig, at det er oplagt, at de starter med at få besøg af en fagmand.

”Samlet set indikerer vores undersøgelse, at der er en del boligejere, som kunne få gavn af at få ekspertindsigt i, hvilke muligheder der kan være i forhold til energirenoveringer – som er rentable rent økonomisk og bidrager til et bedre indeklima, der løfter ens nytteværdi af boligen i hverdagen. Det er derfor oplagt at få besøg af en fagmand, hvis man er interesseret i energiforbedringer af boligen,” fortæller Christian Hilligsøe Heinig.

Christian Hilligsøe Heinig påpeger, at et besøg af en fagmand er særligt oplagt, hvis man ikke i de senere år har fået et energitjek og samtidig har enten et dårligt energimærke eller ikke kender sin boligs energimærke.