Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Bedre kønsbalance på investeringsmarkedet

Danske kvinder og mænd investerer efterhånden lige meget. Især nye, kvindelige investorer udviser større risikoappetit, end de har gjort tidligere, forklarer privatøkonom og chefanalytiker Louise Aggerstrøm Hansen.

Langt flere kvinder investerer, viser tal fra Danske Bank. Cirka halvdelen af nye investeringsdepoter tilhører kvinder. Det giver en bedre kønsbalance på investeringsmarkedet, som historisk har været skæv, imens flere mennesker får mulighed for at investere, forklarer Louise Aggerstrøm Hansen, der er chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank: 

”Grundlæggende synes jeg, at alle skal investere det, de kan, for at få størst muligt afkast af de penge, de har brugt tid på at tjene. Derfor er det positivt at se, at flere kvinder investerer, så vi med tiden kan få rettet op på den historisk skæve kønsbalance på investeringsmarkedet.”  


Tidligere har det nok især været mænd, der har truffet flest økonomiske beslutninger, og vi har haft nogle stereotype forestillinger om, at køn betyder noget for, hvor god man er til at investere. Derfor er det opløftende at se tegn på, at vi får en bedre balance på investeringsområdet.

Louise Aggerstrøm Hansen

Privatøkonom og chefanalytiker, Danske BankDen nye kvindelige investor er typisk lidt ældre end den gennemsnitlige nye mandlige investor på investeringsmarkedet. Overordnet peger mange faktorer på, at vi har fået bedre ligestilling på dette område, forklarer Louise Aggerstrøm Hansen: 

”Tidligere har det nok især været mænd, der har truffet flest økonomiske beslutninger, og vi har haft nogle stereotype forestillinger om, at køn betyder noget for, hvor god man er til at investere. Derfor er det opløftende at se tegn på, at vi får en bedre balance på investeringsområdet, selvom vi selvfølgelig aktuelt befinder os i en særlig situation, hvor krigen i Ukraine naturligt kan lægge en dæmper på investeringslysten hos mange.”  

Større appetit på risiko  

De nye, kvindelige investorer udviser generelt en dobbelt så høj appetit på risiko, end hvad vi tidligere har set hos den gruppe. Det er godt, for lysten til at tage lidt mere risiko kan få en positiv betydning på sigt, forklarer Louise Aggerstrøm Hansen. 

”Der har historisk været en tendens til, at kvinder har taget mindre risiko, og det billede lader til at være ved at ændre sig. Problemet er jo, at mindre risiko potentielt giver et lavere afkast i den anden ende, så det er godt at se, at der er flere, der har fået lidt mere appetit på at tage risiko, samtidig med at de investerer med en lang tidshorisont.”  

Danske Banks opgørelse viser i øvrigt, at den forbedrede kønsbalance på investeringsområdet og de overordnede tendenser går igen i alle nordiske lande.  

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.