Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kvindernes Internationale Kampdag: Vi fejrer vores kvindelige ledere


På søndag den 8. marts sætter mennesker over hele verden fokus på kvinders position i verden gennem Kvindernes Internationale Kampdag. I Danske Bank markerer vi dagen ved at rette spotlyset mod nogle af vores kvindelige ledere.

I Danske Bank fejrer vi Kvindernes Internationale Kampdag, fordi vi mener, at kønsmæssig mangfoldighed driver andre former for mangfoldighed, og en mangfoldig medarbejderstab er en styrke og forudsætning for at kunne tilbyde de bedste kundeoplevelser og skabe de bedste resultater. 

Med mere end 20.000 medarbejdere, knap 3 millioner kunder og en tilstedeværelse i 13 lande er mangfoldighed i baggrunde, sprog, køn, etnicitet, religion og perspektiver desuden allerede en stor del af vores hverdag. 


Mød nogle af vores kvindelige ledere og hør om deres syn på mangfoldighed   


6cdddf4d-00090258-e693e4fe

Sådan kommer vi derhen

Det er vores mål, at andelen af kvindelige ledere på højeste lederniveauer skal stige fra 23 procent i dag til 35 procent i 2023 – svarende til 50 procent flere kvindelige ledere. Berit Behring, der er bankdirektør for Wealth Management og medlem af Executive Leadership Team med ansvar for samfundsansvar og bæredygtighed i Danske Bank fortæller:      For at nå målet skal vi arbejde med at integrere mangfoldighed og inklusion i alt, hvad vi gør som organisation og som individuelle ledere. Vi skal heller ikke undervurdere betydningen af rollemodeller, som bl.a. konsulenthusene Boston Consulting Group og McKinsey peger på som et konkret tiltag, der kan være med til at drive forandringen. Vi skal blive bedre til at fremvise de mange kvindelige ledere, vi allerede har i dag, og som kan være med til at inspirere andre.

Berit Behring

Bankdirektør for Wealth Management og medlem af Executive Leadership Team, Danske Bank
Hvad med andre typer diversitet? 

De seneste par år har vi især fokuseret på flere kvinder i ledelse. Ikke fordi køn er det eneste vigtige, når vi taler om mangfoldighed:    

”Når vi taler om, at vi vil accelerere på den brede dagsorden for mangfoldighed og inklusion, så handler det om at skabe en inkluderende kultur, hvor alle er velkomne og værdsat for dem de er, og har mulighed for at lykkes, uanset køn, alder, seksuel orientering, etnicitet eller funktionsnedsættelser. En inkluderende og mangfoldig arbejdsplads skaber gladere medarbejdere og bedre resultater, så det er en vigtig del af ambitionen om at blive en bedre bank”, fortæller Berit Behring.  

Eksempler på vores arbejde med mangfoldighed og inklusion

  • Vi rekrutterer målrettet, så der altid er mindst en kvindelig kandidat blandt de endelige kandidater til lederstillinger samt en kvinde i ansættelsesudvalget.
  • Vi styrker vores talent-pipeline og gør den mangfoldig gennem f.eks. mentorordninger og ved at blive bedre til at se alle kvaliteter.  
  • Vi arbejder med vores kultur og kompetencer inden for mangfoldighed og inklusion ved at afholde arrangementer og stille viden til rådighed for medarbejderne.  
  • Vi støtter op om initiativer som Copenhagen Prideog Danske Banks egne netværk - f.eks. det medarbejderdrevne regnbuenetværk, Rainbow Network.

I vores Sustainability rapport tager vi årligt en status på arbejdet med mangfoldighed og inklusion.

Download rapport