Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Antallet af konkurser stiger

Den økonomiske usikkerhed begynder nu at ramme virksomhederne, og det afspejles også i konkurstallene, der er steget en del siden bunden i efteråret 2021.
Selv om antallet af konkurser er støt stigende, så er der fortsat et stykke vej til det høje niveau under finanskrisen. Ser man dog blot på oktober måned, så var antallet af konkurser det højeste siden 2016, og ser man på udviklingen over de sidste tre måneder, så har der ikke været flere konkurser i en tremåneders periode siden 2010. 

Og det er en blanding af flere ubehageligheder, der presser virksomhederne lige nu, forklarer Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

”Mange ting trækker i retning af flere konkurser nu. Mange virksomheder med presset økonomi har holdt sig kørende med udskudt skat og lån under corona, men de ordninger er udløbet, og der er afviklingsordninger i gang. Samtidig er mange pressede af stigende omkostninger til ikke mindst energi, samtidig med at efterspørgslen på nogle områder falder, renten er steget kraftigt, og der er stadig mangel på arbejdskraft og materialer i flere brancher," siger han. 

Ifølge Las Olsen er der samtidig ikke noget, der tyder på, at dette billede ændrer sig lige med det samme:

"Det er modvind, der ikke er lige ved at ligge sig, for over de kommende måneder er der udsigt til mere svaghed i efterspørgslen og endnu flere rentestigninger.”


Først og fremmest bør man opbygge et likviditetsberedskab, så man er bedre forberedt til de uforudsete hændelser, der kan dukke op i usikre tider. Derudover vil jeg anbefale, at man kigger på sin lagerpolitik og afdækker sine finansielle risici.

Christin Tuxen

Erhvervskundechef, Danske BankForberedelse til krise
Men selvom udfordringerne er store for de danske virksomheder, så er langt størstedelen heldigvis sunde virksomheder, der har gode muligheder for at klare sig helskindet gennem krisen. Og der er bestemt også noget, man som virksomhed selv kan gøre, så man er bedre stillet i en økonomisk lavkonjunktur. 

”Først og fremmest bør man opbygge et likviditetsberedskab, så man er bedre forberedt til de uforudsete hændelser, der kan dukke op i usikre tider. Derudover vil jeg anbefale, at man får set på sin lagerpolitik, så man ikke ender med et fyldt lager med dyre varer i en tid med faldende efterspørgsel. Og endelig vil jeg anbefale, at man ser på mulighederne for at afdække nogle af ens finansielle risici. Det kan man eksempelvis gøre gennem valutasikring og rentesikring, så man kan frigøre ressourcer til at fokusere på de nye risici, som ofte opstår i usikre tider,” siger Christin Tuxen, der er nordisk erhvervskundedirektør i Danske Bank.

Udfordret byggeri
Konkurserne er spredt ud over flere brancher, men især byggeriet mærker den faldende efterspørgsel, og det afføder naturligvis flere konkurser. Det er da også en udvikling, som er set før i forbindelse med nedgang i økonomien. 

”Det er noget, vi ofte ser i konjunkturvendinger. Investorer, husholdninger og virksomheder er mindre tilbøjelige til at sætte byggeri i gang, når tiderne er usikre, og rentestigningen gør det også betydeligt mindre attraktivt at gå i gang med", siger Las Olsen og nævner en række andre virksomheder, der også har det svært: 

"En anden branche, der ofte har mange konkurser i forhold til sin størrelse, er restauranter, og her ser vi også nu en voldsom stigning. Mange restauranter har haft det meget svært under corona, hvor vi trods det så ret få konkurser blandt dem, men nu kommer det altså, i takt med, at støtteordninger udløber.”

Las Olsen forventer, at antallet af konkurser generelt vil stige i den kommende tid.

 


Økonomisk usikkerhed - råd & indsigter til virksomheder

Tre råd til at forebygge konkurs

Forbered risici

Sørg for at der er ledelsesmæssig kapacitet til at håndtere de nye risici, der kan opstå i en krise. Er der risici på kanten af kerneforretningen, der kan afdækkes? Det kan eksempelvis være rente- og valuta-risici.

Tjek din likviditet

Vurder din likviditet i den kommende periode. Kan du desuden reducere omkostninger og eventuelt sætte nogle aktiviteter i stå/på lavt blus i en periode? Eller er der alternative måder at øge sin indtjening på? Det kan være svært i en tid med vigende efterspørgsel at øge afsætning og/eller priser, men det kan samtidig være det, der gør, at man får øje på nye lønsomme måder at udvikle sin forretning på.

Realiser aktiver

Det kan være nødvendigt at realisere dele af virksomhedens aktiver. Er der eksempelvis mulighed for at optimere lager- og debitorstyring ved at operere med mindre lagre af råvarer og færdigvarer samt at stramme op omkring sin leverandør- og kundebetalingspolitik? Pas dog på anlægsaktiverne, der ofte er en del af kerneforretningen og derfor i udgangspunktet bør skånes i videst muligt omfang.

Flere råd til virksomheder i en svær tid

Høje energipriser, inflationspres og udsigt til recession. Dansk erhvervsliv står over for mange udfordringer. 

Vi har samlet en række råd fra vores eksperter.
Se mere på danskebank.dk