Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny undersøgelse: Konfirmationen fylder i familiers økonomi

Hver anden familie forventer at bruge mere end 20.000 kroner på konfirmationen, viser ny undersøgelse foretaget for Danske Bank. Konfirmationen er derfor den perfekte anledning til at tale med sit barn om penge og prioriteringer, siger Danske Banks børne- og ungechef.

Forventningens glæde er i disse dage stor hos både kommende konfirmander og deres forældre. 

Men midt i glæden gemmer der sig også en bekymring for konfirmationens påvirkning på privatøkonomien. Det viser en ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet YouGov for Danske Bank. 

42 procent af de adspurgte forældre svarer, at udgiften til konfirmationen er en belastning for deres privatøkonomi i nogen eller i høj grad. Dertil svarer 60 procent af de adspurgte, at de generelt synes, at udgifterne til konfirmationerne er for høje.  

Hver fjerde forælder svarer desuden, at de er bange for, at deres børn bliver skuffede over konfirmationsfejringen og/eller gaverne. Anne Juel Jørgensen, der er børne- og ungechef i Danske Bank og forfatter til bogen ’Giv dit barn gode pengevaner’, mener, at det er helt forståeligt, at forældre gerne vil give deres børn den bedst mulige fejring, og at der også er sommerfugle i maven hos forældrene over, om dagen nu også indfrier den forventede glæde i sidste ende.

”Mange familier prioriterer at bruge en hel del penge på konfirmationen, og nogle har sparet op til den store dag i flere år. Så det er klart, at man også som forældre håber, at dagen skaber størst mulig glæde hos barnet. Derfor er det en god idé at tale med sit barn om netop ens egne og barnets forventninger, så man sammen kan komme nærmere, hvilke drømme og ønsker der er til den store dag, og ikke mindst hvad der er inden for økonomisk rækkevidde i familien,” siger hun og tilføjer: 

”Planlægningen af en konfirmation er den perfekte anledning til at snakke sammen i familien om penge, værdier, og hvordan man som familie prioriterer i sin økonomi.” 

Den store dag en dyr fornøjelse 

Uanset om man holder non- eller konfirmation, er dagen ofte en dyr affære.  

Undersøgelsen viser, at hver anden familie regner med at bruge mere end 20.000 kroner på at holde non- eller konfirmation. I gennemsnit svarer det til, at de adspurgte forældre bruger 18.690 kroner på den store dag. 

Det kan være mange penge at tage ud af sit private husholdningsbudget, og størstedelen af de adspurgte forældre svarer da også, at de har sparet op til fejringen. Netop dét er vigtigt for forældrene at fortælle deres barn om, ifølge Anne Juel Jørgensen. 

”Det viser konfirmanden, hvad det egentligt kræver at holde en så stor fest og giver samtidig anledning til at snakke om, hvorfor det er vigtigt at spare op og lægge nogle af sine penge til side til større drømme, planer og ønsker,” siger hun og understreger: ”Pengesnakke mellem børn og forældre giver bedre pengevaner hos unge – også langt ind i deres videre liv – så det er godt givet ud at invitere sit barn ind i den del af festplanlægningen også.”  


Udvalgte tal fra undersøgelsen

  • 42 % af forældre oplever, at udgiften til konfirmationen er en belastning for deres privatøkonomi ("i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad").
  • 25 % af forældre er bange for, at deres børn bliver skuffede over konfirmationsfejringen og/eller gaverne.
  • 60 % af forældre synes, at udgifterne til konfirmationer generelt er for høje.
  • 36 % af forældre føler et socialt pres i barnets klasse, der skaber urealistiske forventninger til konfirmationen.
  • Syv ud ti forældre giver pengegave. 50 % af dem, der giver pengegaver, giver dem som kontanter.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Danske Bank. Der er i alt gennemført 963 CAWI-interview med danskere med børn i alderen 11-14 år i perioden 3.-17. april 2023. Af dem havde 502 børn, der skal konfirmeres i 2023 eller 2024.

Gode råd fra Anne Juel Jørgensen til pengesnak med konfirmanden 

Tal om de økonomiske prioriteringer ved festen

Tal med dit barn om, hvad forskellige dele af festen koster, for eksempel mad, leje af lokale, nyt tøj, at få sat hår ved frisøren osv., og tal med barnet om, hvordan I har prioriteret budgettet for dagen.

Tal om tiden efter festen

Tal med konfirmanden om, at fordi man bruger mange penge på festen, kan det være, at man bruger lidt færre penge i familien i tiden efter festen. Det kan give en forståelse for, at man skal prioritere i sin økonomi, og at der skal spares op til større begivenheder.

Tal om, hvordan pengegaverne skal håndteres

Hjælp dit barn med at finde ud af, hvad der skal ske med pengegaverne. Tal om, hvor mange af pengene der skal bruges på at opfylde ønsker her og nu, og hvor mange af pengene der skal lægges til side for at kunne realisere fremtidige planer og drømme.

Tal om, hvorvidt pengene skal investeres

Find ud af, om dit barn har langsigtede drømme, der skal forfølges. I så fald kan det være en idé at investere nogle af konfirmationspengene, så de kan blive til endnu større opsparinger over tid.Økonomisk tryghed - en del af  bankens bæredygtighedstrategi 

På trods af de nordiske samfunds mange styrker er privatøkonomi fortsat en bekymring hos mange. Udvikling af sunde pengevaner tidligt i livet er et væsentligt fundament for at skabe økonomisk tryghed, men mange forældre kæmper med at skabe gode pengevaner hos deres børn – især i lyset af den øgede digitalisering af penge. I Danske Bank arbejder vi med at skabe større økonomisk tryghed med et særligt fokus på børn og unge. 

Se mere