Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Nordic Outlook: Meget at glæde sig over, men for tidligt at fejre en blød landing

Lav ledighed, faldende inflation og fremgang i reallønnen. Det går bedre med økonomien end frygtet. Men usikkerheden er stadig høj, og det er for tidligt at fejre en blød landing. Sådan lyder en af konklusionerne i ny prognose for de nordiske økonomier.Der er meget at glæde sig over, når man ser på økonomien lige nu. Ledigheden er fortsat meget lav i Europa og USA. Inflationen er faldet kraftigt, og mange oplever igen vækst i reallønnen. Mange virksomheder melder om højere indtægter, og der er lyse udsigter for servicesektoren.

Med andre ord er situationen så god, som man kunne håbe, når man ser den i lyset af det sidste halvandet år, hvor forbruget er faldet, og renterne er steget.

Det er dog for tidligt at fejre en bløde landing. Vi er nemlig ikke landet endnu, påpeger Las Olsen,  cheføkonom i Danske Bank og redaktør på den nye Nordic Outlook prognose. 

Danmark: udsigt til mild afmatning
Kaster vi blikket på dansk økonomi, så har den overrasket positivt i den forstand, at BNP og beskæftigelsen har udviklet sig bedre end ventet, samtidig med at inflationen er faldet. 

Situationen i dansk økonomi ser altså på mange måder fin ud, men uden medicinalindustrien havde der formentlig været et fald i Danmarks BNP i både fjerde kvartal sidste år og første kvartal i år.  Derudover mangler vi stadig at få bekræftet, at der er kommet ro på overophedningen.

Inflationen falder i øjeblikket som en sten, men det underliggende prispres er stadig ret højt. Vi mangler stadig at se det bredt funderede fald i inflationen i Europa, der bekræfter, at økonomien virkelig er landet oven på overophedningen, og indtil det sker, ser vi stadig en betydelig risiko for en reel krise,” forklarer Las Olsen, som fremhæver, at vi endnu ikke har set den fulde effekt af rentestigningerne i Danmark og udlandet.

På trods af stor usikkerhed og risiko for krise, er hovedscenariet i den nye prognose, at dansk økonomi står over for en mild afmatning i de kommende kvartaler, som vil give et mindre fald i beskæftigelsen og en stigning i ledigheden. 

Du kan se Las Olsen fortælle mere om udsigterne for dansk økonomi her:
b999f3b3-eb27-4155-96f4-2fcf2c2d6a38


Sverige undgår recession
Ser vi mod Sverige, så har svensk økonomi overgået forventningerne, og der er ikke længere udsigt til recession i år. 

Ifølge prognosen kører den svenske økonomi i to spor, hvor et svagt privatforbrug og boligmarked bliver opvejet af eksportvækst og et stærkt arbejdsmarked.

Forventningerne til svensk økonomi er derfor blevet opjusteret i prognosen, og der udsigt til en periode med svag men positiv vækst. 

Trods høj inflation er forventningen, at topniveauet er nået, og at inflationsmålet på 2 procent nås tidligere end i euroområdet som følge af relativt lavere lønaftaler i Sverige. 

Risiko for hård landing i Norge
I Norge er væksten aftagende, mens aktivitetsniveauet stadig er højt. Ledigheden er steget en smule, men ligger fortsat på et lavt niveau. Inflationen er højere end ventet, og det forventes, at renterne vil stige yderligere. 

Der er stor forskel på optimismen mellem de norske sektorer. Der er stor optimisme i oliesektoren og vækst i servicesektoren, mens der er stagnation i fremstillingsindustrien og pessimisme inden for detailhandel og byggeri.

Samlet set peger Nordic Outlook prognosen på en øget risiko for, at norsk økonomi står over for en hård landing. Det skyldes, at den svage norske krone kan tvinge Norges Bank til at hæve renten mere, end hvad inflationspresset kræver. 


Prognose for BNP i Norden

Land

2022

2023*

2024*

Danmark 
3,8%1,5%1%
Sverige 
2,9%0,5%1,9%
Norge 
3,8%1,1%1,4%
Finland
2,1%-0,2%0,8%

*Prognose


Finland: Stagnerende vækst 
I forhold til Finland forventes det, at den økonomiske vækst vil være stagnerende i år.  

Inflationen er fortsat høj, og stigende renter holder økonomien nede. Derudover er der i øjeblikket en svag strøm af eksportordrer og boligpriser falder. 


Arbejdsmarkedet er stabilt, og selvom nogle sektorer vil reducere arbejdsstyrken, oplever mange virksomheder mangel på arbejdskraft, og lønningerne stiger mere end tidligere år. Kigger man mod 2024, er forventningen, at den økonomiske vækst vil stige som følge af øget privatforbrug og eksport, der er understøttet af faldende inflation og lavere renter.