Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Hoteller trodser krise

Stigende inflation, højere renter og generel økonomisk usikkerhed er ikke nok til at stoppe danskernes rejselyst, og det kan mærkes i den danske hotelbranche.



Krisen var ellers så småt begyndt at sætte sig i hotelovernatningerne, men efter to måneders mindre fald steg antallet af sæsonkorrigerede hotelovernatninger i november så det samlende antal overnatninger i november endte på ca. 1,6 millioner, hvilket er en anelse over niveauet i perioden før corona, hvor der eksempelvis i 2019 var omkring 1,4 millioner overnatninger. Og tallene viser, at det især er danskerne, der hungrer efter en nat på hotel.

”Hvis man ser på de seneste seks måneder, så fordeler antallet af sæsonkorrigerede overnatninger sig på 1,0 mio. danske overnatninger og 0,6 mio. udenlandske overnatninger. Antallet af danske overnatninger er 25% højere end niveauet før Covid-19, og antallet af udenlandske overnatninger er på niveau med perioden før Covid-19. Det er på mange måder bemærkelsesværdigt, at danskerne trods krise vælger hotelopholdet, men efter nogle år med corona er det tydeligt, at hoteloplevelsen er blevet en prioritet for mange danskere,” siger Mark Gibson, chefanalytiker i Realkredit Danmark.

Fremgangen gælder ikke kun for danske og udenlandske turister. Også firmakunderne valgte i stigende grad at lægge vejen forbi et hotel og en mindre afmatning i oktober blev dermed indhentet i november måned.

Det er på mange måder bemærkelsesværdigt, at danskerne trods krise vælger hotelopholdet, men efter nogle år med corona er det tydeligt, at hoteloplevelsen er blevet en prioritet for mange danskere.

Mark Gibson

Chefanalytiker, Realkredit Danmark



Ledige værelser i hovedstaden
Mens hotellerne over en kam oplevede fremgang, er billedet mere broget, når man kigger på Region Hovedstaden. For selvom belægningsprocenten generelt var uændret i forhold til oktober viser tallene, at belægningsprocenten år til dato er marginalt højere uden for Region Hovedstaden end i 2019, hvorimod belægningsprocenten år-til-dato i Region Hovedstaden fortsat er væsentligt lavere end før Covid-19. En forklaring på det kan være den generelt ret kraftige udvidelse af værelseskapaciteten i Region Hovedstaden, hvilket naturligt gør det mere krævende at opnå en højere belægningsprocent.

Inflation og generel usikkerhed ser heller ikke ud til at lægge en dæmper på lysten til at flyve. Ser man på passagertallene for Københavns Lufthavn er endte 2022 som det bedste år siden 2019 og bortset fra et dyk i oktober måned var der generel fremgang.

”Antallet af passagerer gennem Københavns Lufthavn i december bød på et fald, der var en anelse mindre end normalt. Så selvom danskerne gennemlever det største fald i reallønnen siden 1950’erne og er plaget af stigende inflation og renter, så kan vi fortsat ikke spore det i danskernes rejselyst – hverken indenlandsk eller udenlandsk, og det er på mange måde overraskende,” påpeger Mark Gibson.



Flere indsigter fra vores eksperter i Realkredit Danmark