Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Ny rapport: Sådan indarbejder vi bæredygtighed i vores investeringer

I 2018 lancerede Danske Bank en ny strategi for bæredygtige investeringer, og siden har vi styrket arbejdet med at integrere bæredygtighed, når vi investerer på vegne af kunderne. Den nye rapport ’Our Sustainable Investment Journey 2019’ viser, hvordan vores investeringsteams integrerer bæredygtighed.

Bæredygtige investeringer spiller en central rolle i vores ambition om at levere langsigtede attraktive afkast til kunderne, og samtidig kan vi påvirke selskaber og bidrage positivt til de samfund, som vi er en del af.

Bæredygtige investeringer handler om at lave gode investeringer. Derfor er bæredygtighed en integreret del af vores investeringsteams’ arbejde, hvor de integrerer miljømæssige og sociale forhold samt selskabsledelse – også kendt som ESG - sammen med finansielle aspekter i investeringsprocessen. Det gør dem i stand til at træffe bedre investeringsbeslutninger og skabe langsigtet værdi til kunderne. Vi kalder vores tilgang for 'ESG Inside' for at understrege, at ESG er en integreret del af investeringsprocesserne, produkterne og rådgivningen. 

ESG-integrationen afhænger af strategi og aktivklasse
Der er flere måder at integrere ESG på, og integrationen afhænger af investeringsstrategien og aktivklassen. Derfor er de enkelte investeringsteams og porteføljeforvaltere ansvarlige for at adressere og håndtere de specifikke muligheder og risici relateret til ESG, der kan påvirke deres investeringer og dermed afkastet til kunderne. 

I ’Our Sustainable Investment Journey 2019’ kan du møde flere af vores porteføljeforvaltere og høre, hvordan de integrerer bæredygtighed på tværs af investeringsstrategier og aktivklasser.

Porteføljeforvalter Andreas Dankel om bæredygtighed

2c8559ec-00090258-f5dbe1ac

Fundament for systematisk tilgang


Vores 2020-mål er, at alle porteføljeforvaltere kan fortælle, hvordan de integrerer ESG. I dag integrerer 87% ESG, hvilket er positivt, men størstedelen vurderer, at de ikke har en stærk og systematisk tilgang. Derfor er vi i gang med opbygge et stærkere fundament for, at investeringsteams kan implementere en systematisk og stærk ESG-integration.

I 2018 søsatte vi en række initiativer, som vil blive udviklet og forbedret de kommende år. Eksempelvis har vi udviklet et værktøj, der hjælper investeringsteams til at identificere de ESG-forhold, der kan påvirke selskaber og brancher. Der er lanceret ESG-uddannelsesforløb, og vi har styrket vores dataplatform med flere ESG-dataudbydere, så vi bedre kan finde ESG-data af høj kvalitet. Hertil er der etableret et nordisk ESG-team af analytikere og specialister, som er til stede på vores nordiske markeder for at støtte lokale investeringsteams.

Nyt værktøj med overblik over væsentlige ESG-forhold 

ESG-uddannelsesforløb 

Styrket ESG-dataplatform med data af høj kvalitet 

Nordisk team af ESG-specialister, der støtter lokalt   

Tager ansvar og påvirker selskaber

Vi bruger vores indflydelse som investor til at påvirke selskaber, som vi investerer i. Porteføljeforvalterne er i løbende dialog med selskaber, og de adresserer væsentlige ESG-forhold og bidrager til, at selskaberne udvikler sig i en positiv retning.

Jeg mener, at det er mere ansvarligt at forblive investeret i selskaber og gå dialogens vej for at adressere udfordringer, risici og problemer i stedet for at frasælge selskaber og vende ryggen til. Det giver mig mulighed for at påvirke selskaber til at integrere bæredygtighed i deres forretning og håndtere risici og muligheder relateret til ESG. På den måde kan jeg som investor støtte selskabernes vækst og udvikling og samtidig bidrage positivt til samfundet.

Ivan Larsen

Chefporteføljeforvalter, Danske Bank