Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Bæredygtig investering indtager scenen

Kort før påske lagde Danske Bank lokaler til konferencen ”Bæredygtighed i finanssektoren: ESG-produkter og -integration”, hvor Finansforeningen var vært. Målet med konferencen var at diskutere fremtiden for ansvarlig investering.

ESG, der omfatter kriterier vedrørende miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, er et varmt emne i den finansielle sektor. John Poulsen, chef for Danske Bank House View, der udgiver kvartalsrapporter med interessante investeringsmuligheder og risici i de finansielle markeder, indledte konferencen.

Han beskrev, hvordan det udbredte bæredygtighedsfokus blandt kunder, civilsamfundet, virksomheder og myndigheder skyller som en tidevandsbølge hen over investeringsverdenen. Udviklingen spænder bredt fra private til institutionelle kunder og stiller krav til integrationen af bæredygtighedsaspekter i investeringer.

Se video fra konferencen

af34acf0-00090258-fda50bdb

Man skal spørge 'hvorfor' før 'hvordan'

Colin Melvin fra Arkadiko Partners talte også på konferencen. Han fortalte om den generelle tendens, der understreger vigtigheden af en ny type værdibaseret dialog med hensyn til investering – en tendens, der påvirker både kunderne, investorerne og de virksomheder, som disse investerer i. 

Han beskrev bevægelsen mod en samfundsmæssig påvirkning som følge af paradigmeskiftet væk fra transaktionsbaseret bankvirksomhed henimod relationer og formål. Dette skifte, sagde han, kræver, at investorer undersøger, hvordan de vil indarbejde ESG i deres investeringsbeslutninger:

Vi befinder os ikke i en transaktionsbaseret verden, men i en relationsbaseret verden, der kræver gennemsigtig kommunikation og tillidsfulde relationer, hvor positiv samfundsmæssig påvirkning gennem investering forventes i stadig højere grad. Formålet med investering har altid været at tjene penge. Men der er ingen social nytte i den slags formål. Investorer skal spørge sig selv ’Hvorfor?’ Hvad er målet? At tjene penge, selvfølgelig, men med hvilke midler og hvilket ultimativt formål?

Colin Melvin

Grundlægger, Arkadiko Partners

Integration af bæredygtighed i virksomhedens kerne
At finde sit formål og kortlægge, hvorledes man når det ønskede resultat, hviler på skuldrene af både kunder, investorer og virksomheder, og det baner vejen for en ny måde at investere på. Ulrika Hasselgren, Global Head of Sustainability & Impact Investment hos Danske Bank, talte om dette, da hun udfoldede Danske Banks nye strategi for bæredygtig investering og vigtigheden af at integrere ESG i investeringsprocesserne.

I 2018 udviklede og introducerede Danske Bank en ny strategi for bæredygtig investering. Vi ønsker at bringe ESG ind i vores investeringsprocesser, vores produkter og vores rådgivning. Men det er lettere sagt end gjort. Det er en stor udfordring, men vi er stålsatte. Markedets appetit for investeringer, der gør en forskel, og målingen heraf er voksende. Vi tror i Danske Bank på aktivt ejerskab, hvor vi som investor kan påvirke forandring og forbedring – ligesom vores kunder og deres forventninger på tilsvarende vis forandrer og forbedrer os. Det er en sund dynamik af forventninger, der skubber os alle fremad.

Ulrika Hasselgren

Global Head of Sustainability & Impact Investment, Danske Bank

Mere om ESG 

ESG står for ‘Environmental’, ‘Social’ og ‘Governance’ og handler om en virksomheds sociale, miljø- og ledelsesmæssige forhold. ESG udgør standarder eller faktorer, som en virksomhed kan bedømmes ud fra, hvis man vil opnå forståelse af bæredygtigheden af virksomhedens drift og forretningsmodel, samt hvordan virksomhedens ledelse håndterer ESG-relaterede risici og muligheder. 

Miljø kan f.eks. handle om, hvordan en virksomhed forholder sig til sin påvirkning af miljøet. Sociale forhold kan gå på, hvordan virksomheden agerer overfor medarbejdere, leverandører, kunder og lokalsamfund. Ledelse omhandler primært løn til ledelsen, revision, kontrolmekanismer og aktionærrettigheder.

Læs mere om Danske Banks tilgang til bæredygtige investeringer