Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Kommentar til Finanstilsynets afgørelse vedrørende Flexinvest Fri-sag

Danske Bank orienterede i oktober 2018 Finanstilsynet om Flexinvest Fri-sagen. Finanstilsynet har nu undersøgt sagen og truffet en afgørelse, der indeholder en række påbud. Banken har taget påbuddene til efterretning og tager de nødvendige tiltag for at sikre, at de efterleves. Finanstilsynet har desuden politianmeldt banken.

”Som forventet har vi modtaget hård og berettiget kritik fra tilsynet. Da vi blev opmærksomme på problemet i efteråret 2018, iværksatte vi en grundig undersøgelse og orienterede tilsynet. Vores kunder skal kunne stole på, at vi har deres interesser på sinde, og at vi leverer retvisende og fyldestgørende information og rådgivning til dem. Det har vi ikke levet op til i denne sag. Derfor har vi taget en række konsekvenser, herunder personalemæssige, og alle berørte kunder vil naturligvis blive godtgjort. Derudover er vi blandt andet ved at gennemgå vores investeringsprodukter og -procedurer. Vi tager de nødvendige tiltag for at undgå, at noget lignende kan ske igen i fremtiden og for at efterleve tilsynets påbud”, siger administrerende direktør Chris Vogelzang.

Det forventes, at alle relevante kunder er godtgjort inden årets udgang.

Banken samarbejder fuldt ud med myndighederne, men kommenterer ikke på politianmeldelsen, så længe politiet undersøger sagen.

Finanstilsynets påbud til Danske Bank A/S og et resumé af politianmeldelsen er offentliggjort på finanstilsynet.dk.

Der henvises desuden til vores selskabsmeddelelse nr. 13 og pressemeddelelse af 24. juni 2019, hvor sagen er nærmere beskrevet.

Danske Bank

Kontaktperson: Fungerende pressechef Karl Kjær Bang, telefon 45 14 14 00