Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank laver ”paladsrevolution” til gavn for kunderne

For at kunne respondere hurtigere på kundernes skiftende forventninger og derved sikre bedre kundeoplevelser lancerer Danske Bank snart en fundamentalt ny måde at arbejde på.

Om kort tid går Danske Bank i gang med en intern omorganisering, der fundamentalt vil ændre måden at arbejde på i banken. Transformationen er et led i bankens mål om at blive en ’bedre bank’ for kunder, investorer, medarbejdere og samfundet som helhed frem mod 2023.      

”Ja, det er en paladsrevolution”
"Danske Bank har historisk været en førende bank, også inden for digital udvikling, men også en meget traditionel og en ret hierarkisk bank. Det vil vi nu ændre fundamentalt på, og det vil direkte komme til at påvirke op mod 5.000 medarbejdere, men i praksis vil det komme til massivt at påvirke hele banken. Ja, det er faktisk en paladsrevolution,” siger Glenn Söderholm, Chef for Banking Nordic og midlertidig Chef for Banking DK. 


Billede: Glenn Söderholm,  Chef for Banking Nordic og midlertidig Chef for Banking DK

Organisering i Squads og Tribes
De sidste mange år er opgaver i banken blevet løst i adskilte enheder styret af ledelsen, men fremover skal de mere end 4.000 medarbejdere, der arbejder med at forandre og udvikle banken i stedet løse opgaverne i små grupper – såkaldte Squads – der består af medarbejdere med mange forskellige kompetencer. 

Det er deres ansvar at løse opgaven, men hvordan bestemmer de selv. De enkelte squads tilhører samtidig en større ’tribe’, der bidrager til bankens forretningsmål og strategi. På den måde skal det også blive lettere og sjovere at arbejde i Danske Bank, når medarbejdere rykker tættere sammen med autonomi til at beslutte, hvordan vi leverer de bedste kundeløsninger.      


I stedet for at vi i ledelsen fortæller medarbejderne, hvad de skal gøre, så vil vi give dem autonomi, og de skal lytte til kundernes behov, i stedet for at høre hvad vi mener i ledelsen.

Frans Woelders

COO, Danske Bank"Det vi vil gøre nu er at give medarbejderne nogle brede veje, men med nogle høje sider, som de skal holde sig inden for. Men i stedet for at vi i ledelsen fortæller medarbejderne hvad de skal gøre, så vil vi give dem autonomi, og de skal lytte til kundernes behov, i stedet for at høre hvad vi mener i ledelsen," siger Frans Woelders, der er Chief Operating Officer i banken og sammen med Glenn Söderholm står i spidsen for forandringsprocessen. 

De første skridt i en stor kulturel forandring 
Om et par uger rykker de første 700 medarbejdere i Financing Development tættere sammen i 5 tværfunktionelle ’Tribes’, men der er tale om en stor kulturel forandring, som ifølge Frans Woelders vil tage flere år at gennemføre.   

”Dette er en betydelig forandring for Danske Bank på tværs af flere aspekter, og det vil kræve noget tid før resultaterne bliver synlige, men det er en fuldstændig nødvendig forandring. Heldigvis har vi dygtige og erfarne medarbejdere i Danske Bank, som hver dag arbejder hårdt og engageret. Det giver mig tiltro til, at vi lykkes med disse forandringer i fællesskab,” siger Glenn Söderholm.

Hvad er et Squad?

  • Tværfaglig  lille gruppe af personer, der er trænet til at arbejde sammen som en enhed.
  • Kerneenheden i den agile organisation.
  • Har en klar, specifik mission, der bidrager til Tribens mission og har ansvar for at levere på missionen fra begyndelse til leverance.

Hvad er en Tribe? 

  • En samling af Squads, der bidrager til Tribens og bankens strategi og forretningsmål.
  • Har en flad organisationsstruktur.
  • Har en klar mission, et formål, forretningsmål og præstationsparametre – og mandat til at kunne levere på missionen fra begyndelse til leverance.

I dag er der mange afhængigheder blandt forskelliger afdelinger i Danske Bank, og ejerskabet til produkter og services er ofte fordelt på flere afdelinger. Det øger mængden af overleveringer og slører ejerskabet.

Ingen Tribes kan have overlappende ansvar, hvilket betyder, at der kun er én ansvarlig Tribe for hvert produkt, service etc.

Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu