Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Grønne lån muliggjorde 532.039 tons mindre CO2-udledning i 2019

Danske Bank og Realkredit Danmark gav 7 mia. kr. i grønne lån til store virksomhedskunder frem mod 2019, hvilket har resulteret i 532.039 tons undgået CO2-udledning.

En offshore vindmøllepark, fire elektriske færger, forbedring af mere end 30 nordiske vandkraftværker, et grønt og energieffektivt boligbyggeri med 300 lejligheder og forbedring af et genbrugsanlæg. 

Det er blandt resultaterne af de grønne lån, Danske Bank og Realkredit Danmark har givet til store virksomhedskunder frem mod 2019. Et grønt lån er et lån, der er øremærket til projekter med en klar positiv indflydelse på miljøet.
8b256f28-00090258-091eedbb

 

Ny Green Bond Impact Report viser betydningen af grøn finansiering
Danske Bank har fornylig udgivet sin første Green Bond Impact Report, der giver et overblik over den miljømæssige effekt af de grønne lån, vi har givet til vores store virksomhedskunder i 2019. 

Én af de kunder, der har brugt et grønt lån til at finansiere et projekt med en klar positiv indflydelse på miljøet er finske Kemijoki Oy, der er Finlands førende producent af vandkraft og regulering af strømforsyning. Danske Banks grønne lån vil være med til at forbedre mere end 20 eksisterende vandkraftværker.
Billede: Jani Ollila, CFO i Kemijoki Oy.

”Vandkraft er både pålideligt og fleksibelt, og det gør det til en vigtig del af kampen mod klimaforandringer og af den grønne omstilling af samfundet. Det grønne lån finansierer vedligeholdelsen af vores nuværende vandkraftskapacitet, for eksempel opgradering af vores maskinkraft og modernisering af vores værker, og sikrer på den måde, at vores faciliteter kan blive ved med at generere vedvarende energi,” sigerJani Ollila, CFO i Kemijoki Oy.

Lån bidrager til vores mål om bæredygtig finansiering
At give grønne lån er en vigtig del af at understøtte og accelerere vores kunders grønne omstilling, og essentiel i Danske Banks ambition om at bidrage positivt til de samfund, vi er en del af. I februar introducerede Danske Bank en ny målsætning om at sikre mere end 100 mia. kr. i bæredygtigfinansiering frem mod 2023.

Bæredygtig finansiering kan bestå i at facilitere kunders udstedelse af grønne obligationer, eller det kan bestå i, at vi giver grønne lån til kunder, som bliver brugt til grønne aktiviteter eller projekter, der har til formål at reducere CO2-udledning.

 

Vi ser en stigende efterspørgsel på grønne finansieringsløsninger blandt vores kunder, der gør et stort stykke arbejde for gøre deres forretning mere bæredygtig. Det er helt afgørende for os at være med til at skabe vækst i markedet for bæredygtig finansiering i de kommende år og være med til at kanalisere midler til projekter, der har en klar miljømæssig eller social fordel.

Jakob Groot

Chef for Corporates & Institutions, Danske Bank

 

*Antallet af nordiske indbyggere er blevet udregnet på basis af den senest tilgængelige data for det gennemsnitlige CO2-aftryk af indbyggere i Danmark, Norge, Sverige og Finland og er blevet justeret efter befolkningsstørrelse. Befolkningstal (2017) og data for udledning (2017) stammer fra Eurostat og kan findes her: 

Befolkningstal
Data for udledning

 

Hvad er grønne lån og obligationer?

  • Et grønt lån er et lån, der er øremærket til projekter med en klar positiv indflydelse på miljøet.

  • En grøn obligation er en obligation, der er øremærket til at finansiere projekter, der har en klar miljømæssig fordel.