Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank støtter CBS-forskning i hvidvaskbekæmpelse

Danske Bank medfinansierer et nyt forskningsprojekt på Copenhagen Business School, der skal bidrage til kampen mod økonomisk kriminalitet. Målet er at opnå større viden om blandt andet bekæmpelse af hvidvask for at kunne forstærke indsatsen på området.

Danske Bank støtter det fireårige forskningsprojekt Nordic Finance and the Good Society – A Sustainable Nordic Finance Sector in a Disprupted Environment på CBS, der skal bidrage med konkret viden og brugbare værktøjer, som skal være med til at sikre, at den finansielle sektor kan håndtere de udfordringer med blandt andet finansiel kriminalitet, som sektoren står overfor.

Danske Banks støtte er målrettet forskning inden for risikostyring og bekæmpelse af hvidvask, der bl.a. vil fokusere på, om kunstig intelligens og blockchain-teknologi kan skabe nye systemer til hvidvaskbekæmpelse, samt hvilke lovmæssige ændringer der kan være behov for i fremtiden.


Ved at støtte forskningen håber vi at kunne være med til at sikre et bedre indblik i, hvordan vi sammen kan optimere indsatsen og hvilke konkrete værktøjer, der kan tages i brug, så vi som sektor og som samfund kan komme endnu længere i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Philippe Vollot

Compliance-direktør, Danske Bank "Kampen mod økonomisk kriminalitet er meget vigtig, ikke bare for os, men også for de samfund vi er en del af, og det er en kamp, vi ønsker at bidrage til på alle fronter. Ved at støtte forskningen håber vi at kunne være med til at sikre et bedre indblik i, hvordan vi sammen kan optimere indsatsen og hvilke konkrete værktøjer, der kan tages i brug, så vi som sektor og som samfund kan komme endnu længere i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering, " siger Danske Banks compliance-direktør, Philippe Vollot og fortsætter:

"Da kriminelle bruger stadig mere sofistikerede metoder, og hvidvask er blevet et globalt problem, er det nødvendigt, at vi i Norden, bliver ved med at være opdaterede i forhold til den nyeste udvikling og sørger for, at vi ikke bliver udnyttet. Det er derfor oplagt med et samarbejde mellem forskere, den finansielle sektor og myndighederne, så vi kan lære af hinandens viden og erfaringer."

Hjørnesten i vores kamp mod økonomisk kriminalitet 


Mennesker

Partnerskaber

Processer


CBS: "Brug for yderligere viden"
CBS betragter bekæmpelse af hvidvask som et område, hvor der er brug for yderligere forskning og glæder sig over Danske Banks bidrag. Professor Tom Kirchmaier, der skal lede initiativet på CBS og har arbejdet med økonomisk og organiseret kriminalitet i mange år, ser projektet som en god mulighed for at skabe fremdrift på området.

"Forståelse af økonomisk og organiseret kriminalitet og de aktiviteter, der er forbundet med hvidvask, er en af de store sorte bokse, der er tilbage i det globale videnskabelige samfund. Vores forståelse for emnet er stadig meget ringe, og de mekanismer, der skal opdage hvidvask, er formentlig ikke optimale. Det er et globalt problem med åbenlyse konsekvenser for Danmark. Jeg er meget glad for, at Danske Bank vil støtte den her forskning, der vil føre til en bedre forståelse af problematikken og især hjælpe med at udvikle bedre mekanismer til at opdage hvidvask, og dermed gøre hele processen mere effektiv,” siger Tom Kirchmaier.

Et ud af otte projekter om den finansielle sektors udfordringer
Danske Banks bidrag er målrettet Risk Management & Anti-Money Laundering, der er ét af i alt otte projekter på CBS, som alle beskæftiger sig med de udfordringer, som fremtidens finansielle sektor står overfor.

Konkret vil Danske Bank årligt bidrage med 750.000 kr. i perioden 2020 til 2023.