Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Aktivt ejerskab: Energi og klima øverst på listen

Energi, klimaspørgsmål og den grønne omstilling stod øverst på dagsordenen i 2019, når Danske Banks investeringsteams var i dialog med selskaber om forretningskritiske forhold. Den nye rapport ‘Historier om aktivt ejerskab’ giver indblik i konkrete selskabsdialoger.

‘Hvad er jeres klimastrategi, og hvordan kan I bruge den grønne omstilling til at skabe forretningsmuligheder?’, lyder to ofte stillede spørgsmål, når Danske Banks porteføljeforvaltere møder de selskaberne, som de investerer i. En ny rapport, 'Historier om aktivt ejerskab', stiller skarpt på nogle af disse dialoger. 

Opfordrer selskaber til at omstille sig
Porteføljeforvalterne diskuterer forretningskritiske forhold med selskaberne og deler deres bekymringer for at hjælpe virksomhederne til at forholde sig til eksisterende og fremtidige udfordringer og muligheder. 

”Der er en bølge af professionelle investorer, aktionærer og kunder, der sætter fokus på klimaaspekter. Som en del af den bølge er jeg med til at skubbe på den grønne omstilling set fra et investorperspektiv og kan påvirke rederier, så de ser klimadagsordenen som en katalysator for at skabe bæredygtig vækst på den lange bane,” fortæller Anders Grønning, porteføljeforvalter hos Danske Bank. 


Formår selskaberne at gøre bæredygtighed til en integreret del af forretningen, kan de i højere grad bruge det til at få forretningen til at vokse og være bedre positioneret end konkurrenterne. 

Joel Backesten

Porteføljeforvalter, Danske BankStørre vækstmuligheder
 
Udover den direkte dialog med selskabsledelsen omfatter aktivt ejerskab også, at der stemmes på generalforsamlinger. Og der er et klart forretningsfokus inden for energi-og klimaspørgsmål.Diskuterede ESG-emner

”Formår selskaberne at gøre bæredygtighed til en integreret del af forretningen, kan de i højere grad bruge det til at få forretningen til at vokse og være bedre positioneret end konkurrenterne.

Mindre selskaber har typisk en mere fokuseret forretningsmodel og er mere omstillingsparate end større selskaber. Det gør dem i stand til hurtigere at justere eller levere nye produkter og services, der lever op til de stigende bæredygtighedskrav fra politikere og imødekomme den stigende efterspørgsel på grønne løsninger fra forbrugerne,” lyder det var Joel Backesten, porteføljeforvalter hos Danske Bank. 

Mere om ESG Inside

Danske Banks strategi for bæredygtige investeringer kaldes for ‘ESG Inside’ og handler om at integrere bæredygtighed I investeringerne. Vi integrerer miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (kendt som ESG) på tværs af vores forskellige investeringsfonde og aktivklasser. Vi går i dialog med selskaber om forretningskritiske forhold for at bidrage til forbedringer og skabe positive forandringer. ‘ESG Inside’ betyder også, at vi har investeringsrestriktioner inden for kontroversielle våben, tjæresand, termisk kul samt tobak.