Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank gør det lettere for kunder at investere med bæredygtigt fokus

Danske Bank tilpasser investeringsprodukter, så det bliver lettere for både private og institutionelle kunder at investere med et bæredygtigt fokus.

Præciseringer tilføjet den 11. marts 2022
For at imødekomme den stigende efterspørgsel på investeringsprodukter med et bæredygtigt fokus, tilpasser Danske Bank seks Danske Invest indeksfonde, så de gennem det valgte benchmark efterkommer et mål om reduktion af CO2 emissioner og derved bidrager til den bæredygtige transition. Indeksfondene bliver kategoriseret i overensstemmelse med artikel 9 i  EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’

”Vi har tilpasset vores investeringsprodukter, fordi vi vil gøre det lettere for vores kunder - både private og institutionelle - at investere i omstillingen. Fælles for de seks fonde er, at de følger EU-benchmarket for klimaomstilling. Det betyder, at selskaberne fra- eller tilvælges og vægtes i porteføljen, så fondens portefølje medvirker til at reducere klimabelastningen og bidrager til den  omstillingen,” forklarer Thomas Otbo, Chief Investment Officer i Danske Bank.


Tilpasninger

6 indeksfonde tilpasses...

...så de følger et benchmark for klimaomstillingen og derved efterkommer et mål om CO2 reduktion for porteføljen
2 indeksfonde tilpasses...

...så der nu er mere end 90 fonde, som fremmer ESG-forhold


Flere ESG-investeringsprodukter
Samtidig med at det bliver lettere at investere med et bæredygtigt fokus, udvider Danske Bank også paletten af fonde kategoriseret til at give oplysninger under Artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor (”Sustainable Finance Disclosure Forordningen”) med to af vores indeksfonde. Vi omtaler disse fonde som ”ESG-fonde” (ESG er en engelsk forkortelse for miljømæssige og sociale forhold samt selskabsledelse).

Som ESG-fonde fremmer ESG-fondene miljømæssige og/eller sociale karakteristika gennem screening, eksklusioner og aktivt ejerskab.


De nye tilpassede investeringsprodukter er første skridt på vejen mod at nå vores 2030-mål, og vi vil derfor løbende udvikle og udvide vores produkttilbud, så vi bedst muligt skaber værdi for vores kunder og understøtter overgangen til et mere bæredygtigt samfund.

Thomas Otbo

Chief Investment Officer, Danske Bank.