Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Banks holdning til kryptovalutaer

Kryptovalutaer som fx bitcoin og ethereum har de senere år fået stor opmærksomhed blandt mange investorer og medier og giver også løbende anledning til spørgsmål til Danske Bank fra kunder, journalister og andre interessenter. Derfor vil vi her beskrive vores holdning til handel med og investering i kryptovalutaer.
Kryptovalutaer repræsenterer en væsentlig digital innovation inden for finansielle services, og vi anerkender, at der er et betydeligt globalt marked for kryptovalutaer, og at mange kunder finder kryptovalutaer interessante. Samtidig ser vi lovende perspektiver i blockchain-teknologien, som kryptovalutaer er baseret på, men som finansiel institution har Danske Bank imidlertid fortsat en meget forsigtig tilgang til kryptovalutaer, og det er der flere årsager til.


Årsager til forsigtig tilgang til kryptovaluta

 

  • Handel med kryptovalutaer har ikke altid tilstrækkelig gennemsigtighed, hvilket kan gøre det svært at opfylde vores forpligtelser som finansiel institution i forhold til at bekæmpe økonomisk kriminalitet og hvidvask.

  • Handel med kryptovalutaer er kun delvist omfattet af finansiel regulering, og forbrugerne opnår derfor ikke altid den forbrugerbeskyttelse, der er forbundet med regulerede finansielle produkter.

  • Kursdannelsen på kryptovalutaer er uigennemsigtig og er samtidig præget af meget store udsving, og som investor har man begrænset indsigt i, hvordan markedet udvikler sig, og hvad der driver kursen.

  • Transaktioner med visse kryptovalutaer kræver meget store mængder computerkraft, som er ekstremt energikrævende, og det harmonerer dårligt med Danske Banks ambitioner om at fremme en bæredygtig udvikling sammen med vore kunder.Af disse årsager er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at handle kryptovalutaer eller finansielle instrumenter baseret på kryptovalutaer på Danske Banks handelsplatforme, og som hovedregel fraråder vi vores kunder at investere i denne type aktiver. Vi kan dermed heller ikke for nuværende tilbyde investeringsrådgivning om kryptovalutaer eller finansielle instrumenter baseret på kryptovalutaer.
Vi overvåger dog løbende udviklingen inden for kryptovalutaer, og i takt med at markedet for kryptovalutaer bliver mere modent og bedre reguleret, vil vi løbende genoverveje vores holdning.


Vi er positivt stemt over for den nye EU-lovgivning Regulation of Markets in Crypto Assets (MiCA), da den forventes at sikre bedre regulering af markedet.

Kreditkorttransaktioner og indskud relateret til kryptovalutaer
Hvis man som kunde ønsker at indskyde midler, der stammer fra investeringer i kryptovalutaer, vil vi behandle dem på samme måde som indskud af midler fra andre typer investeringer. I overensstemmelse hermed vil vi muligvis acceptere indskuddet, hvis det overholder gældende lovgivning og følger procedurerne til forebyggelse af hvidvask.

Endvidere blokerer vi ikke brugen af et kreditkort udstedt af Danske Bank i forbindelse med handel af kryptovalutaer. I lighed med alle andre kreditkorttransaktioner skal kunderne her følge gældende procedurer til forebyggelse af hvidvask samt overholde gældende lovgivning.

Denne artikel er opdateret i januar 2023. I den tidligere artikel fremgik det, at EU-lovgivningen Regulation of Markets in Crypto Assets (MiCA) var under udarbejdelse, hvilket ikke er tilfældet længere