Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Quarterly House View: Global genåbning kræver en delikat balancegang som investor

Vi befinder os i en økonomisk konjunkturcyklus på steroider, hvor en forsigtig tilgang til aktiemarkederne er den rette strategi i øjeblikket. Det siger Danske Banks investeringsstrateger i Quarterly House View – en kvartalsvis publikation, hvor de stiller skarpt på udviklingen i global økonomi, aktuelle investeringsmuligheder, risici og forventet aktieafkast.

Aktier har generelt givet gode afkast hidtil i år, og den gradvise udrulning af coronavacciner og genåbning af global økonomi understøtter fortsat økonomisk vækst. Det er godt for aktier og andre risikoaktiver.

Aktierne ser dog dyre ud målt på P/E, der angiver den pris, man som investor betaler pr. krones indtjening i selskaberne, og samtidig vil det massive økonomiske momentum fra genåbningerne aftage inden for en overskuelig fremtid. Det begrænser afkastpotentialet fra aktier det kommende år, og derfor har vi i Danske Bank blot en lille overvægt i aktier – dvs. at vi har lidt flere aktier i vores porteføljer, end vi forventer at have på lang sigt.

Forholdet mellem afkast og risiko for aktier ser mindre attraktivt ud nu end i begyndelsen af året. 

Frank Øland

Chefstrateg, Danske Bank


Berettiger fortsat en lille aktieovervægt

Der er ingen historisk drejebog for, hvordan man som investor skal navigere, når verden rejser sig efter en pandemi.

”Ret beset har vi oplevet en økonomisk konjunkturcyklus på steroider, hvor vi på omtrent et år har bevæget os fra pæn vækst til dyb recession og nu et økonomisk boom. Lige nu gælder det om at få det bedste ud af det økonomiske boom, som den globale genåbning fører med sig, men samtidig være beredt på, at genåbningsbølgen måske snart topper,” siger Frank Øland.

Konkret forventer vi i Danske Bank, at globale aktier i løbet af de kommende 12 måneder vil give et afkast i intervallet -1 til 4 pct. (opgjort i kroner).

”Selv om det er en beskeden afkastforventning, vurderer vi, at det alligevel berettiger en lille overvægt i forhold til obligationer, hvor vi ser et endnu mere begrænset afkastpotentiale. Vi anerkender dog, at forholdet mellem afkast og risiko for aktier ser mindre attraktivt ud nu end i begyndelsen af året,” fortæller chefstrategen.


Chefstrateg Frank Øland forklarer, hvorfor han stadig ser aktier som bedste alternativ 

0e593819-00090258-b9e96247
Her er afkastpotentialet størst
Frank Øland ser i øjeblikket det bedste afkastpotentiale i europæiske aktier. Dels fordi Europa fortsat har et større momentum fra genåbningen foran sig end fx USA, der er længere fremme med udrulningen af vacciner. Og dels fordi det europæiske aktiemarked har en stor andel af cykliske aktier, som typisk performer bedst i økonomiske opgangstider. Det er blandt andet aktier inden for finans, industri og råvarer.

Frank Øland understreger dog, at investorer ikke må undervurdere betydningen af obligationer i porteføljen.

”Obligationer i porteføljen giver stabilitet i afkastet, ikke mindst i urolige tider, og selv om økonomien og de finansielle markeder fortsat rider på en genåbningsbølge, bliver den ikke uden dale undervejs,” siger chefstrategen.


Vi vurderer, at den højere inflation i vid udstrækning skyldes midlertidige ubalancer.  Vores hovedscenarie er derfor, at vi ikke ser inflation og rentestigninger som en større og mere vedvarende stopklods for aktier og andre aktivklasser i den kommende tid.

Frank Øland

Ikke så bekymret for inflation
På risikosiden kan nye virusmutationer, langsom vaccinationsproces og re-eskalering af geopolitiske konflikter kaste grus i maskineriet på de finansielle markeder. I øjeblikket holder Frank Øland dog især et vågent øje med renterne og inflationen, som har udløst flere perioder med markedsuro i år og formentlig vil gøre det igen i den kommende tid.

Et efterspørgselsboom samt knaphed på forskellige råvarer og komponenter som f.eks. computerchips har den senere tid ført til markant stigende inflation. Det har gjort investorer nervøse for, hvornår centralbankerne vil begynde at stramme pengepolitikken for at holde inflationen under kontrol. En strammere pengepolitik i form af f.eks. renteforhøjelser vil nemlig være en hæmsko for økonomien og aktiemarkederne.

”Vi vurderer dog, at den højere inflation i vid udstrækning skyldes midlertidige ubalancer, fordi vi blandt andet køber ekstra ind af materielle goder, så længe vi fortsat har begrænsede muligheder for at bruge penge på oplevelser og rejser. Vores hovedscenarie er derfor, at vi ikke ser inflation og rentestigninger som en større og mere vedvarende stopklods for aktier og andre aktivklasser i den kommende tid,” fortæller Frank Øland.

Det forhindrer dog ikke, at frygten for inflation og stigende renter i sig selv kan være nok til at udløse perioder med nervøsitet og markedsudsving. Tilsvarende kan der ifølge chefstrategen komme en negativ markedsreaktion, når vi ser tegn på, at væksten har toppet – også selv om vi fortsat kan forvente en solid vækst på den anden side.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.

Læs hele Quarterly House View

Udgivelsen distribueres til udvalgte større investerings- og Private Banking-kunder via netbank/mobilbank.