Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Chefstrateg: Inflation og rentestigninger afsporer næppe aktierne

KLUMME: Selv om der i øjeblikket er udbredt frygt for inflation og rentestigninger, forventer Danske Banks chefstrateg, Frank Øland, ikke, at det bliver en større modvind for aktier og andre aktiver lige foreløbig.

De brølende 20’ere er begyndt at larme. Massiv efterspørgsel har sendt råvarepriserne i vejret. Produktionen af en række forbrugsgoder kan ikke følge med efterspørgslen blandt andet pga. mangel på komponenter som mikrochips. De globale fødevarepriser er steget til højeste niveau siden 2014. Det store behov for at transportere varer har sendt fragtraterne op på højeste niveau siden 2010.

Det er altovervejende efterspørgslen efter varer, der er tordnet i vejret, mens markedet for serviceydelser fortsat er underdrejet pga. nedlukninger og restriktioner i mange lande. En undtagelse er dog serviceydelser tilknyttet boligen. Eksempelvis er markedet for hækkeklipning tilsyneladende gået helt amok herhjemme. Jeg har netop indhentet et tilbud på at klippe hækken i vores baghave. Det lød på 26.000 kroner – og det vidner vist om et brandvarmt marked, for så stor er vores baghave altså heller ikke.

De lave renter i kombination med økonomisk fremgang kan understøtte aktiemarkederne og andre aktiver en god rum tid endnu.

Frank Øland

Chefstrateg i Danske Bank


Derfor ser vi midlertidige ubalancer

Effekten af efterspørgselsboomet er stigende inflation. Det er fristende at fremskrive den nuværende situation og konkludere, at jo mere der åbnes op, jo mere vil der komme gang i efterspørgslen, og at inflationen derfor vil stige yderligere, så centralbankerne snart vil se sig nødsaget til at stramme pengepolitikken.

Det er en forhastet konklusion. En genstart efter en pandemi er noget helt andet end et normalt konjunkturopsving. Hele økonomien starter ikke synkront, og det kan resultere i nogle midlertidige ubalancer, som dem vi ser nu.

Der er et betydeligt opsparet forbrugsbehov, som er blevet sluppet løs nu, fordi vaccineudrulningen i store dele af verden vurderes at have mindsket den økonomiske usikkerhed forbundet med COVID-19. Forbrugsmulighederne er imidlertid stadig begrænsede i de fleste lande, hvor restriktioner inden for oplevelsesøkonomien og udlandsrejser medfører, at der købes ekstra flittigt ind af materielle goder. Når restriktionerne lempes, vil en del af forbruget søge mod oplevelser og rejser, og det vil sandsynligvis give en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel efter såvel varer som serviceydelser.

Understøtter fortsat aktierne
Samlet set er der stadig et godt stykke vej, før BNP er tilbage på niveauet før pandemien – ikke mindst i Europa. Inflationspresset vil formodentlig ebbe ud, og opsvinget vil begynde at ligne et mere normalt konjunkturopsving. Det vil sandsynligvis betyde, at centralbankerne – og i særdeleshed ECB – har god tid til at lave en meget gradvis stramning af pengepolitikken. Dermed er der udsigt til, at markedsrenterne kun vil stige ganske gradvist, og at de lave renter i kombination med økonomisk fremgang kan understøtte aktiemarkederne og andre aktivklasser en god rum tid endnu. Og hvad så med hækken? Den klipper jeg selv.

Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.