Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank formaliserer samarbejde med svenske banker og svensk politi om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet


Siden juni sidste år har Sveriges fem store banker, herunder Danske Bank, samarbejdet med den svenske politimyndighed om en forbedret, fælles indsats mod hvidvask og organiseret kriminalitet. Efter lovende resultater fra en indledende pilotfase, bliver samarbejdet nu formaliseret.

Et samarbejde om bekæmpelse af økonomisk kriminalitet bliver nu formelt etableret mellem den svenske politimyndighed og Sveriges fem største banker, herunder Danske Bank. Det sker efter lovende resultater fra et indledende pilotprojekt, der har kørt siden juni 2020, og som har skullet afdække, hvordan bekæmpelse af hvidvask og organiseret kriminalitet kan forbedres gennem øget samarbejde og udveksling af information. 
Samarbejdet, Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force (SAMLIT) etableres mellem Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB og Swedbank og den svenske Politikmyndighed. Pilotprojektet har ført til øget informationsdeling om nye metoder, typer af forbrydelser og mønstre, som følge af regelmæssige møder for at dele oplysninger mellem bankerne og efterretningsenheden fra National Operations Department (NOA) under den svenske politimyndighed. 

"Vi er meget tilfredse med udviklingen af SAMLIT-piloten. Det har været et stort samarbejde mellem kolleger i bankerne og politiet, som arbejder hårdt på at bekæmpe økonomisk kriminalitet ved at kombinere kompetencer og oplysninger, så vi kan blive mere effektive. Vi har været glade for pilotens succes, og det er fantastisk, at vi nu gør dette til et permanent samarbejde.

Naturligvis kan hver bank og hvert retshåndhævende organ gøre mere for at forbedre det, vi gør i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, Men hvis vi vil gøre en reel forskel, vil det være afgørende, at der er en systematisk, koordineret og samarbejdsorienteret tilgang mellem finansmarkedsaktørerne og politiet," siger Satnam Lehal, chef for financial crime compliance i Danske Bank.

Vi er meget tilfredse med udviklingen af SAMLIT-piloten. Det har været et stort samarbejde mellem kolleger i bankerne og politiet, som arbejder hårdt på at bekæmpe økonomisk kriminalitet ved at kombinere kompetencer og oplysninger, så vi kan blive mere effektive

Satnam Lehal

Head of Financial Crime Compliance, Danske BankFormaliseret samarbejde
Efter resultaterne af pilotfasen har bankerne og den svenske politimyndighed nu besluttet at tage skridtet videre og formalisere samarbejdet. 

SAMLIT vil også arbejde på at gennemføre ændringer i love og bestemmelser for at forbedre informationsdelingen og vil aktivt opfordre andre aktører på markedet til at deltage i dette samarbejde, hvilket gør det endnu mere effektivt.

"Penge er ofte drivkraften bag organiseret kriminalitet, og kriminelle bruger hvidvask til at skjule provenu fra deres forbrydelser. Bankernes partnerskab med politiet har givet os flere oplysninger, hvilket har øget vores evne til at bekæmpe alvorlig vold, f.eks. skyderier og bombardementer, da det hjælper os med at forpurre forsøg på sådanne handlinger", siger Linda H Staaf, Chef for efterretningsenheden fra National Operations Department (NOA).


Hjørnesten i vores kamp mod økonomisk kriminalitet


Mennesker

Partnerskaber

Processer