Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Klimaet spiller en vigtig rolle for investeringer

Klimadagsordenen spiller en vigtigt rolle, når Danske Bank udvælger investeringer til kunder. Ny klimapublikation stiller skarpt på, hvordan banken arbejder med den grønne omstilling, og hvordan selskaber påvirkes til at reducere klimaaftrykket.

Finanssektoren spiller en vigtig rolle i forhold til at få selskaber og samfundet til at gå i en grønnere retning. Samtidig påvirker klimaforhold i stigende grad investeringer og afkastmuligheder. 

En ny klimapublikation viser, hvordan Danske Banks investeringsteams tager hensyn til klimaforhold for at beskytte og øge værdien af kundernes investeringer. Og ud fra den tilgang understøtter Danske Bank den grønne omstilling ved at påvirke selskaber til at reducere deres CO2-udledning og være en medspiller i at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Sådan arbejder Danske Bank med klimaspørgsmål og understøtter grøn omstilling


Klimaanalyser: et nøgleelement i at lave gode investeringer
Investeringsteams analyserer, hvordan klimaforhold påvirker selskabernes forretning, når de udvælger investeringer til kunderne. Baseret på analysen kan de udvælge selskaber, der håndterer klimaforhold, er i gang med at reducere klimabelastningen eller omfavner grønne muligheder. Selskabernes evne til at omfavne den grønne omstilling er nemlig en faktor for de potentielle afkast, de kan skabe i fremtiden. 
I publikationen er der eksempler på, hvordan investeringsteams vurderer klimaarbejdet hos papirindustrien, energi- og finanssektoren, kobber og bilindustrien, og hvordan de spiller ind i klimadagsordenen. 

Kan påvirke selskaber til at reducere klimaftrykket
Danske Bank kan som investor være med til at skubbe selskaber i en grøn retning, og derfor er vores investeringsteams i direkte dialog med selskaberne for at påvirke dem til at reducere klimapåvirkningen. Publikationen viser konkrete eksempler på, hvordan de er i stand til at influere olieindustrien, skibsfart eller transportsektoren og understøtte deres rejse mod at blive mere klimavenlige. 

Danske Bank stemmer også på selskabernes generalforsamlinger som led i klimaarbejdet. Eksempelvis har vi stemt for, at selskaber skal rapportere på deres arbejde med at reducere klimabelastningen fra forsyningskæden eller fra afskovningsaktiviteter, eller at de skal øge ambitionerne og anvende mere bæredygtig og genanvendelig emballage til produkter.

Der er en bølge af professionelle investorer, aktionærer og kunder, der sætter fokus på klimaaspekter. Som en del af den bølge er jeg med til at skubbe på den grønne omstilling set ud fra et investor¬perspektiv, og jeg kan påvirke rederier, så de ser klimadags¬ordenen som en katalysator for at skabe bæredygtig vækst på den lange bane.

Anders Grønning

Porteføljeforvalter

Ekskluderer selskaber med skadelig klimaadfærd
Som led i at investere kundernes penge i overensstemmelse med deres værdier ekskluderer Danske Bank en række selskaber, hvor en stor del af omsætningen stammer fra aktiviteter inden for termisk kul og tjæresand. Derudover investeres der heller ikke i selskaber, der modarbejder den grønne omstilling og har en skadelig klimaadfærd.
Tilmeld dig nyhedsbreve fra danskebank.com

Modtag de seneste nyheder

Tilmeld dig nu