Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank medstifter af konsortiet 'Banking for Impact'

Danske Bank er medstifter af et globalt konsortium, som vil arbejde for nye retningslinjer for måling af, hvordan finansielle virksomheder påvirker samfundet. De nye retningslinjer skal være med til at fremskynde omstillingen til en mere bæredygtig økonomi.

'Banking for Impact' er navnet på et nyt konsortium, der omfatter Harvard Business School, Impact Institute, ABN AMRO, DBS, UBS og Danske Bank. Det nye konsortium vil arbejde for et nyt rapporteringssystem til måling af alle bankaktiviteters miljømæssige og sociale påvirkning.

Udviklingen af en metode, som kan måle og analysere vores impact, vil gavne vores interessenter og øge vores positive indvirkning på samfundet og naturen.  

Carsten Egeriis

Adm. direktør, Danske Bank


”Danske Bank har stort fokus på at styrke arbejdet med bæredygtig vækst og skabe øget opmærksomhed omkring dette. Det er grundlæggende for, hvordan vi vil udvikle banken fremover, da vi mener, at bæredygtighed er afgørende for at skabe varig værdi for alle vores interessenter og samtidig bidrage til at løse samfundets udfordringer,” siger adm. direktør i Danske Bank Carsten Egeriis og forklarer baggrunden for beslutningen om at være medstifter af konsortiet:

”Udviklingen af en metode, som kan måle og analysere vores impact, vil gavne vores interessenter, da det vil give os mulighed for at træffe bedre beslutninger, skabe større gennemsigtighed og ikke mindst systematisk at mindske vores negative påvirkning og samtidig øge vores positive indvirkning på samfundet og naturen.”

Grundpiller i tilgangen til det nye rapporteringssystem

Måling

Måle påvirkningen i kvantitative enheder
Værdi

Omsætte påvirkningen til monetære enheder 
Formidling

Dele påvirkningen på tværs af værdikæden 
Opsamling

Samle lignende oplysninger om påvirkninger

Effektiv og skalerbar metode
De nye rapporteringsregler vil inddrage positive og negative eksterne virkninger som f.eks. jobskabelse og forurening i en standardpraksis for at give et komplet billede af den påvirkning, som finansielle virksomheder har.

Denne type standarder er også kendt som ”Impact Measurement and Valuation” (IMV), hvor hovedformålet er at udvikle en metode, som ud over at være effektiv også kan implementeres af et større antal banker. 

”Finansielle institutioner har en unik mulighed for at bane vejen for overgangen til en påvirkningsøkonomi. Den finansielle sektor mangler imidlertid skræddersyede og skalerbare redskaber til at måle sin positive og negative impact på tværs af værdikæden. Det vil initiativet 'Banking for Impact' gerne ændre på, og vores håb er, at andre banker vil tilslutte sig vores allerede stærke gruppe af stiftende banker og være med til at videreudvikle en fælles metode,” siger Kristina Øgaard, der er chef for Sustainability Strategy & Governance i Danske Bank, og som også repræsenterer Danske Bank i styringsudvalget for 'Banking for Impact'-initiativet.