Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Svar på kritik fra Mellemfolkeligt Samvirke: Vi er klar til at trække os fra selskaber, der etablerer ny olieproduktion i Arktis

Jyllands-Posten/Finans.dk bragte den 30. november en artikel, der på baggrund af en ny rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke kritiserer Danske Bank for at støtte et potentielt olieudvindingsprojekt i Barentshavet. Kritikken er ubegrundet, da Danske Bank har en klar politik om ikke at bidrage med finansiering til selskaber, hvis de udbygger ny olie- eller gasproduktion i Arktis.
I en artikel i Jyllands-Posten/Finans.dk onsdag den 30. november retter Mellemfolkeligt Samvirke kritik af Danske Banks bæredygtighedsindsats. Ifølge artiklen støtter Danske Bank nye olieudvindingsprojekter i Arktis gennem sine udlån og investeringer under overskriften ’Danske Bank sender milliarder mod kontroversielt olieprojekt i Arktis’.

Kritikken baserer sig på Mellemfolkeligt Samvirkes rapport ’Banking on thinner ice’, der også hævder, at Danske Bank fra sommeren 2020 til 2022 har indgået låneaftaler for 9 mia. kr. til selskaber, der leder efter ny fossil energi, hvoraf 3,8 mia. kr.  har været med til at understøtte bl.a. Wisting-feltet.

Vi er klar til at trække os fra selskaber, der foretager ny udvinding af olie i Arktis
Kritikken er misvisende, da Danske Bank, hverken på investerings- eller udlånssiden ønsker at støtte ny olieproduktion i Arktis. I forhold til Wisting-feltet, som omtales i artiklen, er det et fund af oliereserver, som der ikke er truffet nogen beslutning om at udvikle til egentlig produktion.

Vores politik på området tilsiger, at vi ikke kan finansiere selskaber, der går i gang med en større olieproduktion i Arktis og andre skrøbelige egne. Det betyder, at vi er parate til at trække os fra selskaber, hvis de skulle træffe beslutning om at investere i at udvikle et egentligt olieproduktionsfelt i Arktis.
Den grønne omstilling kræver omfattende investering og finansiering 

I Danske Bank mener vi, at energiselskaberne bør følge anbefalingerne fra Det Internationale Energiagentur (IEA) om at udfase fossil energi og forøge vedvarende energi. Vi mener, at vi som finansiel institution gør den største forskel, hvis vi aktivt hjælper vores kunder med deres grønne omstilling. Den grønne omstilling kræver investering og finansiering – særligt i de fossiltunge industrier.


Kritikken er misvisende, da Danske Bank, hverken på investerings- eller udlånssiden ønsker at støtte ny olieproduktion i Arktis. I forhold til Wisting-feltet, som omtales i artiklen, er det et fund af oliereserver, som der ikke er truffet nogen beslutning om at udvikle til egentlig produktion.

Danske Bank


Kritik bygger på fejlagtigt datagrundlag
Rapporten ’Banking on thinner ice’ er desuden baseret på misvisende metoder i opgørelsen af bankers udlån til fossile aktiviteter. Således er refinansierede lån f.eks. talt med to gange, og hele udlånet til selskaber, der kun har få procent fossil energi i deres forretning tælles med som ”fossilt udlån”.

Danske Bank havde ved udgangen af 3. kvartal udlån for blot 3 mia. kr. til olie- og gasproducenter, hvilket er en halvering på to år. Det betyder, at kun ca. 2 procent af vores samlede udlån går til selskaber, hvor en større eller mindre del af deres omsætning stammer fra fossil energiproduktion.


Vi har et ansvar for at bidrage til at løse klimakrisen
Klimaforandringerne og omstillingen til et bæredygtigt samfund udgør den største og mest grundlæggende udfordring, vi som samfund står over for i de kommende årtier. Det er derfor en strategisk målsætning for os som bank at være førende inden for bæredygtig finans i de nordiske lande. Som medlem af FN's Net-Zero Banking Alliance forpligter Danske Bank sig til at opnå klimaneutralitet senest i 2050 og holde os inden for Paris-aftalens klimamål.

Danske Bank blev så sent som i oktober i år kåret af Bloomberg Intelligence som verdens førende bank, når det kommer til at nedbringe CO2-aftrykket fra vores portefølje. Det blev vi, fordi vi systematisk arbejder med at kortlægge og nedbringe vores porteføljes udledninger og har sat offentlige reduktionsmål.  


Konkrete bæredygtighedsinitiativer i Danske Bank

Danske Bank har underskrevet FN's Net-Zero Banking Alliance. Som medlem af alliancen forpligter Danske Bank sig til at opnå klimaneutralitet senest i 2050 og holde os inden for Paris-aftalens klimamål.

Vi har i løbet af de seneste to år reduceret vores udlån til olie- og gasproducenter med ca. 50 pct. Dermed er vores udlån til virksomheder, hvor fossile brændsler indgår i forretningsmodellen, nu nede på ca. 2 pct. af vores samlede udlån.

Vi har siden 2020 nedbragt vores investering i produktion af fossile energikilder med 37 procent.

Vi hverken finansierer eller investerer i selskaber, der har mere end 5 pct. af deres indtjening fra kul til energiproduktion, medmindre der foreligger en troværdig transitionsplan til at komme under grænsen på 5 pct.

Vi er godt på vej til at nå vores 2023-mål om at levere 300 mia. kr. i bæredygtig finansiering, dvs. grønne lån og bæredygtige obligationsudstedelser for vores kunder.

Og vi har som den første nordiske bank, sat mål for udlån til shipping, forsyning, og olie- og gas, hvorved vi forpligter os til at reducere udledningen med 20-50% i de enkelte sektorer frem mod 2030.

På investeringssiden vil vi desuden halvere vores klimaaftryk i 2030 sammenlignet med 2020.