Indholdet hentes
Gå til hovedindhold

Danske Bank forpligter sig til øget indsats på biodiversitet

Ny rapport fra Danske Bank viser, at Nordiske virksomheder fortsat har lang vej, når det kommer til biodiversitet. Danske Bank går nu i dialog med 30 store globale virksomheder for at sætte fokus på området.
Truslen mod biodiversitet er ikke bare en trussel for planeten, dyr, planter og mennesker. Også virksomhederne kan opleve store udfordringer, hvis de ikke tænker biodiversitet ind i deres arbejde. 

Og netop på det punkt halter virksomhederne meget bagefter. Det viser en ny rapport fra Danske Bank og Danica Pension, der har kortlagt 99 Nordiske virksomheders arbejde med biodiversitet eller mangel på samme. 

I hvert fald viser rapporten blandt andet, at 71 procent af de undersøgte virksomheder er udsat for en risiko, når det kommer til biodiversitet, og mindre end 15 procent af virksomhederne har sat et mål for, hvordan de vil nedsætte deres negative aftryk på naturen eller et mål for, hvordan de vil bidrage til at genoprette biodiversiteten. 

”Rapporten viser med al tydelighed, at mange virksomheder overser biodiversiteten og dens risici og muligheder. Det er afgørende, at virksomheder, der på den ene eller anden måde bruger naturens ressourcer, sætter mål for, hvordan man tænker biodiversitet ind i virksomheden. Det er vigtigt, da det vil bidrage til at fremtidssikre virksomheden og ikke mindst bidrage til et mindre tab af biodiversitet,” siger Mads Steinmüller, der er Head of Active Ownership i Danske Bank og Danica Pension og fortsætter:

”En biodiversitet i krise og overgangen til en økonomi, der bevarer og genopretter biodiversiteten, kan påvirke en virksomheds værdi, forretningsmodel og vækstpotentiale. Vi har kun den ene natur, og for mange virksomheder er naturen den vigtigste underleverandør, og derfor har vi alle en væsentlig rolle, når det kommer til at bevare biodiversiteten og sikre, at både virksomheder og investorer bidrager til at fremme biodiversitet,” siger han.


Fakta om rapporten og virksomhederne 


Baseret på 99 virksomheder

71 pct. er udsat for en risiko i forhold til biodiversitet

15 pct. har sat mål for minimering af negativt aftryk på biodiversiteten


Walk the talk
Én ting er dog, hvad andre virksomheder gør, men hvad gør Danske Bank selv? 

Som et første skridt, har vi meldt os  ind i Biodiversity pledge, hvor vi forpligter os til at måle og rapportere på påvirkningen af naturen igennem vores finansiering  og investeringer inden udgangen af 2024 

Derudover, vil både Danske Bank og Danica Pension øge fokus på biodiversitet igennem det aktive ejerskab. Helt konkret betyder det, at vi har udvalgt 30 store og globale virksomheder, der alle har en stor påvirkning på hav- og skovområder, som vi fremmod 2025 vil gå i målrettet dialog med. 

”Målet er gennem aktivt ejerskab at påvirke virksomhederne i en retning, der sikrer, at de sætter konkrete mål, måler og rapporterer på deres påvirkning af naturen. I sidste ende skal det jo gerne føre til, at virksomhederne mindsker deres negative påvirkning af biodiversiteten. Biodiversitet er ekstremt komplekst og et område, som er nyt for mange, og i takt med at der kommer mere viden på området, så vil vi sammen med virksomhederne løbende løfte ambitionerne,” siger Mads Steinmüller. 


Målet er gennem aktivt ejerskab at påvirke virksomhederne i en retning, der sikrer, at de sætter konkrete mål, måler og rapporterer på deres påvirkning af naturen. I sidste ende skal det jo gerne føre til, at virksomhederne mindsker deres negative påvirkning af biodiversiteten.

Mads Steinmüller

Head of Active Ownership, Danske Bank og Danica PensionBiodiversitet bør være big business
Det er dog ikke kun for bankens blå øjnes skyld, at man nu opjusterer kravene til biodiversitet. Tab af biodiversitet er nemlig i lighed med klimaforandringer også en kreditrisiko, og samtidig er der også økonomisk vækst og velstand forbundet med en høj grad af biodiversitet. 

Eksempelvis anslår World Economic Forum (WEF) , at halvdelen af den globale økonomiske produktion (ca. 44 billioner USD) enten er moderat eller meget afhængig af biodiversitet og økosystemtjenester.
 
”Vi forventer en lignende politisk respons på at bekæmpe tab af biodiversitet, som vi har set på klimaforandringer. Det vil betyde, at flere virksomheder vil blive udsat for forskellige risici og muligheder, når det kommer biodiversitet, og det vil påvirke deres nuværende og fremtidige forretning. Som bank er vi nødt til at forstå, hvordan det vil påvirke virksomhederne og hjælpe vores kunder med overgangen til mere bæredygtige forretningsmodeller,” siger Samu Slotte, der er Global Head of Sustainable Finance i Danske Bank.